Nye knalltall fra BEKK

Olav Folkestads konsulentselskap BEKK leverer nok en gang et superresultat. 2001-regnskapet viser et overskudd på formidable 22,8 millioner kroner etter en omsetning på 122,1 millioner.

Olav Folkestad forklarer det gode resultatet med at BEKK Consulting AS hadde tilnærmet full belegningsgrad i hele 2001, i tillegg til innskjerpet kostnadskontroll og effektiv organisering.

- Den nøkterne kostnadsprofilen til BEKK er videreført i hele 2001. Dette innebærer liten administrasjon, operativ ledelse, effektive arbeidsprosesser, billige lokaler, kostnadseffektiv markedsføring og generelt forsiktig nivå på alle kostnader utenom konsulentlønninger, sier Folkestad i en pressemelding..

Selskapet gjennomfører også kvartalsvise spørreundersøkelser blant egne ansatte og disse viser at BEKKs medarbeidere er svært motiverte og at arbeidsmiljøet oppfattes som inspirerende og faglig utviklende.

- Et bra arbeidsmiljø har en direkte bunnlinjeeffekt, og medarbeiderutskiftingen i 2001lå på under fire prosent, forteller Folkestad. Samtlige medarbeidere i BEKK er direkte eller indirekte medeiere i selskapet, noe som også bidrar til stabilitet i staben.

BEKK omsatte i 2001 for 122,1 millioner kroner og satt igjen med et resultat etter skatt på pene 22,8 millioner kroner - en vekst i omsetning og resultat på henholdsvis 324 og 445 prosent fra forrige år. Det ga selskapet rom til å sette av åtte prosent av omsetningen til intern kompetansebygging og faglig videreutvikling av egne konsulenter.

Det vesentligste av veksten i 2001 kom i første kvartal. Fra dette tidspunktet bremset BEKK veksten for ikke å komme i en situasjon med overkapasitet på grunn av nedgangen i markedet for konsulenttjenester. For året sett under ett har antall operative medarbeidere økt fra 65 per 1. januar til 95 per 31. desember, det vil si en organisk tilvekst på 55 prosent.

Til toppen