Nye lisensbetingelser for klienter mot Microsoft-servere

Microsoft endrer lisenspolitikken for klienter mot servere. Bedrifter skal kunne velge mellom å betale per bruker eller per maskin.

Microsoft endrer lisenspolitikken for klienter mot servere. Bedrifter skal kunne velge mellom å betale per bruker eller per maskin.

Hittil har Microsoft krevd at klienter som aksesserer serverprogramvare, må betale en klientlisens per maskin. Det vil si at dersom en bruker har en stasjonær PC på jobben, en bærbar PC på reise og en hjemme-PC, og dessuten en WAP-telefon og en håndholdt maskin, må det svares lisens for hvert apparat - mot hver type server, for eksempel Windows 2000, Exchange, Sharepoint Portal og webserveren IIS.

Analytikere mener denne ordningen har bidratt til at for visse typer serverprogramvare, for eksempel Exchange, tjener Microsoft mer på klientlisenser (CAL for "client access license") enn på serverlisenser.

For .Net Server 2003 som kommer i april neste år, har Microsoft varslet et nytt prinsipp. Da vil en bedrift kunne velge mellom en modell der det betales per bruker, og en modell der det betales per maskin. Det innebærer at en bedrift med flere brukere enn maskiner vil kunne tjene på å holde seg til per maskin-lisens, mens en bedrift der mange medarbeidere har flere masiner, vil kunne tjene på å gå over til å beregne lisens per bruker.

Selv med brukerbasert lisens, vil en bruker trenge lisenser mot de forskjellige serverne hun skal hente tjenester fra. Hun trenger en Exchange-klientlisens for å e-post og kalender, og klientlisens mot Windows 2000 for å hente tjenester som leveres direkte derfra.

Det vil også gjøres endringer for lisensbetingelser for Windows Terminal Services (WTS), det vil si der en klient kjører brukerapplikasjoner som Office eller regnskap gjennom en terminalforbindelse til en server, og for tilgang til en webserver over Internettet.

Når det gjelder WTS, vil Microsoft kreve klientlisens for alle brukere, i motsetning til dagens situasjon der det bare kreves av brukere med en eldre Windows-utgave på klienten enn den Windows som kjører på serveren. Det vil gjøre et unntak for de som oppgraderer klienten til Windows XP Professional før .Net Server 2003 lanseres i april: De vil fortsatt få gratis klientlisens til WTS.

For tilgang til webserver over Internett, gjør Microsoft en endring der den tidligere "Internet Connector"-lisensen erstattes med en "External Connector"-lisens. Grunnen er at man ikke fant noen brukbar måte å skille mellom tilfeldige besøkende på et nettsted, og partnere som bruker et ekstranett.

Det er selvfølgelig problematisk å vurdere virkningen av disse endringene, siden Microsoft bare har kunngjort prinsipper, og ikke beløp.

Analytikerne har ingenting å regne på. Følgelig erkjenner de det positive i at man får det nye valget mellom brukerbaserte og maskinbaserte lisenser, men advarer samtidig at Microsoft er dreven i lisensspillet, og at kundene ikke bør glede seg for tidlig.

Talspersoner for Microsoft uttaler til amerikanske medier at endringene på brukerlisenssiden ikke er motivert av noe ønske om å dempe eventuell misnøye med sommerens lisensomlegginger, der kunder må binde seg til mangeårige supportkontrakter for å kvalifiseres til rabatterte oppgraderinger. Gartner har regnet ut at dette øker organisasjoners lisensutgifter med mellom 33 og 107 prosent, og man har gått ut fra at denne politikken har en stor del av æren for Microsofts rekordregnskap siste kvartal.

Les også:

Man bør merke seg at Microsofts begrunnelse for endringene i klientlisensene, er forenkling og forutsigbarhet på brukersiden, ikke kostnadsreduksjon.

Til toppen