Nye medier større enn gamle i New York

New York er verdens senter for papirblader, men nå har Silicon Alley, New Yorks svar på Silicon Valley, vokst seg større.

New York er verdens senter for papirblader, men nå har Silicon Alley, New Yorks svar på Silicon Valley, vokst seg større.

Nå viser en undersøkelse at det såkalte "Silicon Alley" vokser over hodet på New Yorks tradisjonelle media- og reklameindustri. Dette har fått de mektige venturekapitalistene som tidligere hadde sin base i California og Silicon Valley, til å rette sin oppmerksomheten mot New York og Silicon Alley.

Undersøkelsen, utført av konsulentselskapet PriceWaterHouseCoopers, viser at elektroniske medier og bedrifter innenfor Internettpublishing og reklame sysselsatte 104 000 personer i 1999 - bare i New York. De tradisjonelle mediehusene, forlagene og andre sysselsetter litt under 60 000 personer. Mens Madison Avenue, reklamemekka i New York, sysselsetter litt over 40 000 mennesker. Det skriver nyhetstjenesten AtNewYork.com.

Den amerikanske østkysten og den eldste storbyen - New York - så lenge ut til å bli en bakevje i den nye økonomien. Men Internett er blitt en viktig del av New Yorks økonomi. Det er stipulert at 138 000 har sitt daglige innkomme av Internettrelaterte bedrifter i verdensmetropolen. Tar man med tallene for alle de som bor i forstedene, utenfor selve New York City, er det enda 110 000 mennesker som hever lønninger fra en Internett- relatert bedrift.

"Silicon Alley" anslås å bestå av 8 500 selskaper, men bare halvparten er rene Internettselskap, resten er internettdivisjoner av andre selskaper.

I følge estimater fra PriceWaterhouseCoopers er det i løpet av de to siste årene blitt etablert 5 600 nye selskaper i Silicon Alley.

Til sammen har disse selskapene generert over 1,5 milliarder dollar ( 12 milliarder norske kroner) i venture- kapital, og 3,5 milliarder dollar ved offentlige emisjoner ( 28 milliarder norske kroner).

Hele Silicon Alley omsatte i følge PriceWaterHouseCoopers for over 16,8 milliarder dollar i 1999 (.134,4 milliarder norske kroner). Det er ikke tall over hvor mye denne industrien tjente i 1999, men i 1998 var den totale profitten for Silicon Alley-selskapene på 2,5 milliarder dollar ( 20 milliarder norske kroner).

New York er egentlig ikke verdens beste sted å starte en Internett- business. Høye eiendomspriser, høy skatt og elendige telekommunikasjonsfasiliteter, er ikke vidundermiddelet for å skape et nytt Silicon Valley. Men den gode tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er nok til å gjøre området meget aktraktivt.

Til toppen