Nye Microsoft-verktøy skal lokke Java-utviklere til .Net

Etter forliket med Sun, har Microsoft kunngjort initiativet "Java User Migration Path" (JUMP) med tre ulike måter for Java-utviklere å arbeide mot .Net-plattformen.

Etter forliket med Sun, har Microsoft kunngjort initiativet "Java User Migration Path" (JUMP) med tre ulike måter for Java-utviklere å arbeide mot .Net-plattformen.

Det offisielle navnet på initiativet er "JUMP to .Net". Det består av tre ulike verktøysett som passer inn i utviklingsmiljøet Visual Studio.Net som er fritt tilgjengelig som beta 1. Visual Studio.Net tilbyr ett felles utviklingsmiljø for en rekke språk og metoder.

I beta 1 av Visual Studio.Net er Java-verktøy helt fraværende. Microsoft sa før forliket i forrige uke at hvis Sun er interessert, er de villige til å samarbeide om å legge Java inn i utviklingsmiljøet. Sun har ikke ytret noe interesse for det. Etter forliket har Microsoft sagt at de vil fortsette å støtte Visual J++. JUMP kan tolkes som en presisering av hvordan dette vil skje.
Les mer om forliket mellom Sun og Microsoft: Microsoft inngår millionforlik


Hensikten med det første av de tre verktøysettene som skal utgjøre JUMP, er å automatisere tilretteleggingen av applikasjoner utviklet i Visual J++ til .Net-plattformen. Verktøysettet skal også gjøre det mulig å utvide slike applikasjoner med tanke på ny funksjonalitet i .Net.

Det andre verktøysettet skal gjøre det mulig å "bruke Java-språkets syntaks direkte mot .Net-plattformen."

Det tredje verktøysettet konverterer Java kildekode til det nye Microsoft-språket C#. Konverteringen skjer dels automatisk, dels ved å flagge problemer og tilby verktøy for å løse dem. C# framstår som Microsofts alternativ til Java. Det formelle ansvaret for C# er overført til det europeiske standardiseringsorganet European Computer Manufacturers Association (ECMA). Hittil har Sun nektet å overgi Java til noe uavhengig standardiseringsorgan, men i stedet utviklet en egen modell som trekker en rekke uavhengige med i utviklingen av Java, samtidig som Sun forbeholder seg retten til det avgjørende ordet.


JUMP-verktøyene er lovet i beta i første halvår, og i endelig versjon i andre halvår.

De første reaksjonene mot JUMP-initiativet peker på at Java-utviklere generelt sett er skeptiske overfor Windows, og at mange kan tenkes å kvie seg mot å bruke verktøyene av frykt for blant annet nedsatt ytelse for sine applikasjoner. En talsperson for Sun sier til amerikansk presse at man ikke frykter utviklerflukt fra Java til .Net. Reuters har innhentet synspunkter på en mulig ny juridisk strid mellom Microsoft og Sun. Inntrykket er at Sun vil være på utrygg juridisk grunn dersom selskapet saksøker Microsoft med utgangspunkt i at JUMP representerer en omgåelse av Java-lisensen. Forliket innebærer at Microsoft ikke vil oppgradere sin Java-lisens til nye versjoner av språket. Microsoft slår fast at all ny teknologi i JUMP vil være selvstendig utviklet.

Til toppen