Nye milliardordrer til Ericsson

De siste dagene har Ericsson signert kontrakter til en verdi av nesten seks milliarder kroner med ulike kinesiske oppdragsgivere. Den største enkeltordre er på 2,3 milliarder kroner og gjelder utbygging av et GSM-nett.

Kontraktene gjelder utbygging av mobilnett i fire kinesiske provinser.

I januar fikk Ericsson en annen storordre verdt nesten tre milliarder kroner, som gjaldt utbygging av et mobilnett i Guangdong-provinsen.

Utbyggingen i Shandong-provinsen vil doble nettkapasiteten til tre millioner brukere. I Liaoning-provinsen skal GSM-nettet øke kapasiteten til 1,8 milloner brukere. I tillegg skal Ericsson levere utstyr for utbygging av nett i Heilongjiang-provinsen og Jiangsu-provinsen.

I flere av provinsene er Ericsson eneleverandør til mobilnettene. Aktiviteten i Kina har brakt antallet Ericsson-ansatte i landet opp i 3500.

Til toppen