Nye nordiske mobilfrekvenser

For å unngå konflikt mellom svenske og danske mobiltelefonfrekvenser vil de danske GSM-frekvensene legges om når svenske telemyndigheter overfører frekvenser fra NMT-nettet til GSM-nettet.

For å unngå konflikt mellom svenske og danske mobiltelefonfrekvenser vil de danske GSM-frekvensene legges om når svenske telemyndigheter overfører frekvenser fra NMT-nettet til GSM-nettet.

Første omlegging skjer til helgen, men det er bare for å få utnyttet nettet bedre for de som brukere mobiltelefon om sommeren. Neste helg skjer en ny omlegging. Denne kommer som en følge av at svenske NMT-frekvenser overføres til GSM-nettet. På denne måten vil en unngå at hvert lands mobilfrekvenser vil forstyrre nabolandets mobilfrekvenser.

For å utnytte frekvensene bedre blir antall antenner utvidet, slik at flere kan bruke den samme frekvens innenfor flere områder adskilt fra hverandre.

I fjor opplevde Tele Danmark Mobil en enorm pågang fra mobilringende sommergjester i flere sommerhusområder og det er med lærdom av dette at en nå forbereder årets ferietid.

Til toppen