Nye polymorfe virus oppdaget

Norman Data Defense Systems har mottatt en rekke meldinger om infeksjoner av to nye Class-virus, en type makrovirus som infiserer Word 8.0-dokumenter fra Office 97.

De nye virusene heter W97M/Class.D og W97M/Class.Q. Ifølge Per Olav Førland i Norman Data Defense, kjenner selskapet nå til 19 varianter av Class-virusene og regner med at det stadig vil dukke opp flere.

Alle Class-virusene er skrevet av en person som kaller seg VicodinES, men har hittil ikke vært spesielt farlige. De fleste variantene viser en meldingsboks med tekst når de slår til. Forskjellen på de forskjellige variantene er stort sett datoen de aktiveres på.

Ifølge Førland er Class-virusene polymorfe, det vil si at de endrer seg fra infeksjon til infeksjon. Virusene benytter informasjon om den enkelte bruker, for eksempel brukernavn, i sin polymorfe karakter. Dette gjør at virusene blir ekstra vanskelige å oppdage.

Viruset kan blant annet fjernes ved å bruke versjon 4.55 eller nyere av Norman Virus Control.

Til toppen