Nye problemer for RFID-baserte billetter

De nye kontaktfrie billett-automatene på trikker og busser snakker ikke med NSB og SL.

De nye kontaktfrie billett-automatene på trikker og busser snakker ikke med NSB og SL.

Oslo sporveier skulle etter planen ha lansert sitt nye billettsystem allerede sommeren 2005. Boksene for kontaktfri avlesing av billettene er allerede installert på mange busser og trikker, men de vil ikke tas i bruk på lenge. I sommer ble ny tidsfris satt til nyttår, men nå følger ytterligere utsettelser.

Da digi.no omtalte planene for første gang, i februar 2002, var planen å ha systemet i drift i andre halvdel av 2004. Nyttår er nå passert uten at noe har skjedd, og tidsfristen må igjen forlenges. Og utsettelsen kan bli lang.

Problemet er ifølge Finansavisen at systemet foreløpig ikke kan brukes på NSB og SL. De tre selskapene har valgt hver sin leverandør for radiobrikkebilletter. Teknologien kalles ofte for RFID, og benytter brikker som lades opp og sender tilbake informasjon når de leses av.

De papirbaserte billettene til NSB, Sporveiene og SL er samkjørt slik at man kan kjøpe billetter fra en aktør som også er gyldig på de andres systemer. Et klipp på Sporveien kan gi gratis eller rabattert reise med NSB. For at dette skal kunne videreføres må selskapene gjennom en integrasjonsprosess, og det kan ta tid.

- Med erfaring fra andre land er det ikke unaturlig at det tar et par år før et slikt prosjekt er helt oppe og går. Det er en veldig lang prosess og det er mys som skal testes, sier Terje Fiskvik, prosjektkoordinator for installasjon i Oslo sporveier, til Finansavisen.

Fiskvik er ellers sparsom med opplysninger om når han tror systemet er i gang. Han understreker at et slikt system må fases gradvis inn, samtidig som det gamle systemet utfases. Prosjektet hadde i utgangspunktet en ramme på 200 millioner kroner, men vil nå bli dyrere på grunn av forsinkelsen.

Sporveiene har for øvrig erfaring med hvor vanskelig det er å innføre nye billettsystemer. På midten av 90-tallet havarerte deres forsøk på å lage et egenutviklet system. Denne gangen har de valgt Thales som leverandør, men har altså et problem med å samkjøre systemet med NSB og SL.

Til toppen