Nye regler vil la deg bryte noen kopisperrer

Norge må innføre nye, strengere EU-regler for digital kopiering. Men Kulturdepartementet mener at man skal kunne bryte kopisperrer i noen sammenhenger, noe som berører saken mot DVD-Jon.

Norge må innføre nye, strengere EU-regler for digital kopiering. Men Kulturdepartementet mener at man skal kunne bryte kopisperrer i noen sammenhenger, noe som berører saken mot DVD-Jon.

Etter en rekke forsinkelser har nå Kulturdepartementet endelig sendt ut forslaget til den norske loven som skal innføre EUs søkalte Infosoc-direktiv.

Alle EU- og EØS-land må innføre lovverket som skal rydde opp i blant annet digital kopiering av musikk og video. Men de enkelte landene har noe spillerom og Kulturdepartementet ser ut til å ha brukt disse mulighetene godt.

- Jeg synes departementet har laget et fornuftig forslag, sier advokaten til DVD-Jon,

Halvor Manshaus, advokat hos Schjødt til digi.no.

At Manshaus er fornøyd indikerer at Kulturdepartementet har latt publikums ønsker og behov veie tyngst, og ikke bare lyttet til platebransjen.

Her er sammendraget av endringene departementet foreslår:
"Retten til å kopiere til privat bruk opprettholdes. Slik kopiering må likevel skje på en måte som ikke er urimelig i forhold til rettighetshaverne. Derfor klargjør forslaget at det skal gjelde et krav om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag, dvs. at det ikke kan kopieres fra en ulovlig fremstilt kopi. Bakgrunnen for forslaget er at den digitale teknologien gjør det mulig å massekopiere på en helt annen måte enn tidligere, samtidig som kopiene blir like gode som originalen."

Men EU har foreslått at retten til private kopier bare gjelder dersom film- eller musikkplaten ikke er blitt utstyrt med en kopisperre.

"Direktivet krever at det innføres regler om at det er ulovlig å bryte en teknisk beskyttelse (kopisperre) for å kopiere", skriver departementet.

Men så kommer det som er mer oppsiktsvekkende: "Forbudet skal imidlertid ikke innskrenke den normale bruk av elektronisk utstyr. Det vil derfor være lov å bryte en slik kopisperre for å spille av på relevant avspillingsutstyr i privat sammenheng."

Det synes dermed ganske klart at DVD-Jon ville hatt lov til å lage et avspillingsprogram for DVD-plater for Linux. Problemet er at programmet DVD-Jon gjorde ferdig også lar deg kopiere, og DVD-Jon spredde programmet på nettet.

Videre skriver departementet: "Det opprettes en nemnd som skal kunne pålegge rettighetshaverne å gi tilgang til beskyttet materiale for kopiering til visse samfunnsnyttige formål. Denne ordningen gjøres ikke gjeldende for kopiering til privat bruk. Rettighetshaverne gis her en mulighet til å utvikle fornuftige løsninger som kjøperne av deres produkter kan akseptere, f.eks. ved begrensninger av antall kopier som kan tas til privat bruk."

Departementet er heller ikke tydelig på om det bør innføres avgifter på brennbare CD-er og DVD-er.

"I henhold til direktivet innføres en ordning med rimelig kompensasjon til rettighetshaverne for kopiering til privat bruk. Høringsutkastet skisserer to alternative måter å finansiere kompensasjonen på; som et vederlag knyttet til lagringsmedier eller over statsbudsjettet," skriver departementet.

Her kan du lese hele departementets høringsutkast til "endringer i åndsverkloven". Lengden på utkastet forklarer trolig deler av forsinkelsen: Det er 105 sider langt.

Til toppen