Nye sensorer vil presse personvernet

Små og billige sensorer vil gjøre våre liv mer effektive og sikrere, men også mindre private, påpeker Accenture.

Små og billige sensorer vil gjøre våre liv mer effektive og sikrere, men også mindre private, påpeker Accenture.

Glover Ferguson er forskningsleder hos Accenture. Som et av verdens største konsulentselskaper forsker Accenture på en rekke teknologier og foretningsmetodikk for å hjelpe sine kunder.

Accenture dreier nå mer av sin forskning over på sensorer, for hittil har IT-systemene arbeidet med informasjon de får servert. Ny sensorteknologi lar IT-systemer i stadig større grad innhente informasjon med forskjellige typer sensorer.

I tillegg til alle spørsmål om teknologisk modenhet, skaper sensorene også personvern-utfordringer.

Ferguson's gruppe har derfor utviklet en del råd - både om ny sensor-teknologier og personvern. For Accenture mener at dagens personvern vil undergraves sterkt av fremskrittene som blir gjort innen sensorer og trådløse nett.

Her er rådene Accenture gir sine store kunder:

RFID-brikkene (bildet over) vi begynner å se bare er en første trinn i en aksellererende utvikling:

- RFID-brikker festet på varer og kasser gjør egentlig bare en ting – de identifiserer gjenstanden og dermed kanskje brukeren. Det samme gjør biometriske sensorer – de identifiserer deg og lar deg for eksempel få tilgang. IT-systemet vet da bare at du eller en vare er var et spesifikt sted, påpeker Ferguson.

Neste trinn er lokalisering – å kunne spørre hvor en vare eller en person med en vare er. Triangulering med signaler til flere antenner av RFID-brikker eller mobiltelefoner vil kunne gjøre dette.

Det tredje trinnet er sensorer som kan si noe om tilstand – det kan være sensorer som forteller om en dør er stengt, om en person beveger seg eller om en tønne lekker.

- Det mest avanserte er context – hva skjer rundt objektet som er koblet opp. Vi har allerede sett radiobrikker som med minne og prosessor kan måle temperaturer. Vi ser for oss en rekke områder der IT-systemer kan snakke med sensorer som samler inn og tolker data, for eksempel for å kunne si at nå er det kø eller nå havnet det en tønne på et varmt lager som ikke tåler varme.

Ferguson mener den økende bruken av sensorer skaper nye utfordringer for IT-systemer. Før hadde man en linje i en database som fortalte at det var 10.000 spann blå maling på lager. Nå får snart hver spann sin ID-brikke. For å kunne håndtere denne informasjonseksplosjonen, må man designe smartere systemer.

- Sensor-systemer må sortere og sile ut informasjon nær innsamlingspunkt. Jo lengre du venter, jo mer må du ta vare på og transportere. Ofte trenger bare å vite om nye hendelser, når en tønne blir flyttet eller tempraturen overstiget en grenseverdi.

Ferguson oppsummerer utviklingen og mulighetene med det mest avanserte eksempelet på sensorbruk han kjenner til.

Et stort internasjonalt kjemiselskap slet med at de i USA sendte tønner på trailerevogner til sine kunder. Først når kundene hadde brukt opp alle tønnene og sendt tilbake vognen fikk kjemiselskapet betalt. Hvis vognen ble feilparkert, måtte selskapet pakke og sende en ny.

Dette har nå selskapet løst med avanserte sensorer. I tillegg til en GPS-posisjonering, har man installert vektsensorer i vognene. Dermed vet man hva kundene har tatt ut og kan fakturere dem. Selskapet vurderer også å installere akselerometere som vil fortelle om havarier, tønnevelt og andre sikkerhetsrisikoer.

Dette er sparer bedriften for store summer, men kundene mister ofte en fordel. I dette tilfellet må kundene betale fortere og misliker derfor kanskje sensorene. Det samme gjelder forsikringsselskap som ønsker å installere peileutstyr og ”blackbokser” i biler.

Fergusons hovedråd til bedrifter som ønsker å samle inn og bruke mer informasjon fra sine kunder er at de må gi noe tilbake.

- Ingen liker å få byttet reglene underveis. Du er villig til å gi en frihet fra deg eller oppgi noe du hadde dersom du får noe tilbake. Det kan være en rabatt, får glede av informasjonen selv, får høyere sikkerhet eller noe annet. Vi mener også at du alltid må gi kunden en mulighet til å si nei, men du kan ta for eksempel ta en høyere pris, mener Accenture-sjefen.

Til toppen