Nye skjermer kan revolusjonere multimedia

Nye fremskritt i skjermteknologien kan om kort tid gi skjermer med 3,5 gang så høy oppløsning som i dag, til en pris som kan virke utrolig rimelig.

I 1996 lanserte forskere fra Cambridge, Cambridge Display Technologies, en ny bildeskjerm de kalte for Light Emitting Polymer, eller LEP. Det revolusjonerende med dette var at skjermen kunne skrives ut på en blekkskriver, og i motsetning til de fleste andre typer skjermer har den ikke noe gjenskinn, og det er heller ikke noe problem å se fra skarpe vinkler.

Den eneste ulempen med denne skjermtypen var at den bare kunne vise monokrome farger, altså enten rødt, grønt eller blått.

Nå, fire år senere, har denne teknologien utviklet seg til å kunne ha alle fargene sammen, noe som gjør at man kan reprodusere alle kulører. Selv om teknologien ikke kan regnes som ny, så er det kun to uker siden forskerne fant ut hvordan dette kunne gjøres.

Teknikken som brukes i denne typen skjermer er basert på at plastmolekyler, eller polymerer, blir spredd på en flate, for eksempel papir. Polymerene vil gløde når de blir utsatt for strøm. En LEP-skjerm er to lag med slike polymerer som ligger mellom to elektrisk ladede plater, og dekket av enten plast eller glass. I motsetning til LCD trenger ikke de forskjellige lagene å ha et eget plast- eller glasslag, og siden polymerene selv avgir fargen når de blir tilført elektrisitet, vil man oppnå at fargene vil endre seg når man endrer vinkel på skjermen (slik det er med LCD).

LEP-skjermene kan lages med en spesiell skriver fra Seiko-Epson. Denne har polymerer av forskjellige farger i stedet for vanlige farger, og sprer disse omtrent som en vanlig skriver. Deretter legges utskriften mellom strømførende plater, og skjermen er klar. Epson jobber med å lage større utskrifter, og har til nå klart å lage fem meter uten å måtte lappe sammen flere utskrifter.

Skjermene som lages nå, har en oppløsning på hele 200 punkter per tomme. Hvis man sammenlikner dette med en standard skjerm som har kun 72 punkter per tomme vil man lett tenke seg til forbedringene dette vil føre med seg.

Teknikken er i første omgang tenkt til mobiltelefon, PDA, PC og TV, men hvis teknologien slår igjennom og blir like rimelig som ekspertene håper, så er det nok heller ikke lenge til man vil se denne teknologien brukt som reklameplakater og informasjonsskilt.

Til toppen