Nye skoleportaler med åpne standarder

To nye lærings-plattformer kan samle hele utdannings-systemet med åpne standarder.

Det digitale kompetanseløftet krever at det ligger en plattform i bunn som skolene kan bruke til å utveksle elektronisk kommunikasjon.

Forlagene TV2 og læringsplattformen It's learning lanserer i disse dager sin innholdsportal.

Portalen er basert på åpne standarder som gjør det mulig for andre læringsplattformer å knytte seg til portalen.

Det betyr at også andre skoler og utdanningsinstitusjoner som ikke benytter seg av læringsportaler kan kunne søke opp og hente digitale ressurser direkte fra portalen som ennå ikke har fått navn.

Samtidig legger den offentlige læremiddelportalen NDLA, som eies av landets fylkeskommuner, ut sine første digitale læremidler for VGI, første klasse i videregående skole.

Foreløpig kan skolene gratis benytte læremidlene på den nye private portalen, men det er ennå ikke klart hvordan forlagene skal få dekket sine kostnader til utvikling av digitale læremidler, skriver Aftenposten.

Les mer om: