Nye Sparc fra Sun og Fujitsu over nyttår

Sun og Fujitsu kommer med hver sin nye Sparc-prosessor, begge med betraktelig bedre ytelse.

Sun og Fujitsu kommer med hver sin nye Sparc-prosessor, begge med betraktelig bedre ytelse.

Under fagkonferansen Fall Microprocessor Forum presenterte Sun og Fujitsu hver sin nye Sparc-prosessor. Begge kommer i servere som ventes straks over nyttår. De to selskapene ble enige i juni 2004 om å dele Sparc-utviklingen mellom seg. De nye prosessorene er svært ulike, og henvender seg til ulike markeder.

Fra Suns side dreier det seg om «Niagara 2», oppfølgeren til UltraSparc T1, den såkalte «rack på en brikke» med åtte likeverdige kjerner og fire tråder per kjerne. Denne prosessoren er beregnet på oppgaver som ellers er forbeholdt samlinger av rackservere, som webservere og applikasjonsservere. Niagara 2 beholder åtte kjerner, men dobler tallet på tråder per kjerne til åtte. Grovt sett er heltallsytelsen doblet, samtidig som strømforbruket er uendret. Sun mener alle servere bør måles i regnekraft per watt.

Bortsett fra dobling av antall tråder, er bedringen av flytetallsytelsen den store nyheten i Niagara 2. Den første utgaven lar de åtte kjernene dele på én flytetallsenhet, mens Niagara 2 utstyrer hver kjerne med sin egen flytetallsenhet. Ytelsen per tråd er femdoblet. Per kjerne er den tidoblet.

På forumet fortalte Suns representant, ifølge News.com, at man hadde vurderte å doble tallet på kjerner, i samband med overgangen fra 90 nanometer til 65 nanometers produksjonsprosess. Alternativet med dobling av antall tråder per kjerne ble valgt i stedet, fordi det ga mer ytelse per prosessorareal.

Fra Fujitsus side dreier det seg om Sparc64 VI, etterfølgeren til Sparc64 V. Dette er en prosessor beregnet på bruk i kraftige flerprosessormaskiner. I forhold til plansjen nedenfor, fra 2005, er utviklingen noe forsinket, uten at de tekniske egenskapene ved den nye prosessoren er endret. Forsinkelsen var klar allerede tidlig i vinter.

I motsetning til det som står på plansjen, vil Sparc64 VI produseres etter en 65 nanometers prosess. I forhold til forgjengeren er heltallsytelsen doblet, mens flytetallsytelsen er økt med en faktor på 2,5. Klokkefrekvensen blir 2,4 GHz, og strømforbruket opptil 120 watt. De to kjernene kjører to tråder hver, og deler 6 MB høyhastighets nivå 2 cache.

Etterfølgeren til Sparc64 VI blir ikke lenger VI+, men VII. Prosessoren får da fire kjerner, hver med to tråder. Cache forblir 6 MB.

Til toppen