Nye strategier skal mangedoble SAPs marked

Flere brukere i hver bedrift og integrert e-handelsportal med Microsoft er blant strategiene SAPs toppsjef Hasso Plattner lanserte på selskapets storslåtte private messe Sapphire i Nice.

Flere brukere i hver bedrift og integrert e-handelsportal med Microsoft er blant strategiene SAPs toppsjef Hasso Plattner lanserte på selskapets storslåtte private messe Sapphire i Nice.

Her er et intenst program av taler og konferanser, utstilling og demonstrasjoner. Nærmere 8000 kunder og 200 mediafolk er samlet rundt den tyske programvaregigantens arrangement. Den mest prominente deltok per satellitt: Microsofts chief operating officer Bob Herbold ville personlig bekrefte den siste utvidelsen av det allerede svært omfattende samarbeidet med SAP.

SAP skal nå flere brukere i hver bedrift ved å differensiere sin klient, som har gjennomgått sin første store designendring på fem år. Det skal skilles mellom profesjonelle brukere og tilfeldige brukere, og det er forståelse for at en profesjonell bruker av en applikasjon kan være tilfeldig bruker på flere andre. SAP-applikasjoner skal utvides slik at de omfatter alle deler av bedriftens virksomhet. Grensesnitt for tilfeldig bruk skal forenkles, mens de til profesjonell bruk skal gjøres tettere og mer tilrettelagt disse brukernes ønsker og behov.

Målet er å øke andelen SAP-brukere på arbeidsplassen fra dagens nivå på gjennomsnittlig ti til femten prosent, til seksti til sytti prosent - eller 100 prosent når bedriften virkelig griper den nye tid. I dagens marked har SAP 10 millioner brukere. En tidobling vil bety at selskapet når 100 millioner brukere. Selv med varslede nye lisensregler, vil dette bety en vesentlig økning i inntektene.

Den andre strategiske utfordringer er å nå flere bedrifter. For noen uker siden lanserte SAP et initiativ for å nå det selskapet oppfatter som SMB - bedrifter med fra 30 millioner dollar i årsomsetning og oppover. Men denne terskelen er alt for høy til å realisere SAPs mer omfattende ambisjoner. Følgelig har man tegnet partnerskapsavtaler med tilbydere som AT&T, British Telecom, Deutsche Telekom og EDS. Idéen er å tilby SAP-applikasjoner som tjenester formidlet over web.

Den tredje strategiske utfordringen er å utvikle selskapet fra ren programvareleverandør til tjenesteleverandør. Derfor satser SAP på portalvirksomhet under merkelappen mySAP.com. Tankegangen er at svært mange SAP-kunder er i ferd med å etablere e-handelssystemer - eller bør gjøre det av hensyn til konkurransen.

Portalen skal tilby den enkleste måten å vokse fra et SAP-økonomisystem til et SAP-basert e-handelssystem. Siden e-handel i alt vesentlig fortsatt dreier seg om kjøp og salg mellom bedrifter, er hensikten først og fremst å nytte portalen til å etablere på enklest mulig vis en direkte punkt til punkt forbindelse der alle sider ved en transaksjon kan håndteres automatisk. Etter hvert vil ulike serier av punkt-til-punkt-forbindelser kunne skilles ut som egne nettverk.

Microsoft er allerede en svært viktig kunde av SAP - hele økonomisystemet kjører på R/3, i et Windows 2000-nettverk. Av SAPs 20.000 installasjoner, er 8000 under NT. Microsofts bidrag til SAPs portalvirksomhet vil være å sørge for at ulike plattformer ikke skaper problemer, og for at SAP og andre applikasjoner kan snakke sammen. Microsofts portal MSN.com og SAPs portal mySAP.com skal integreres. Det betyr ikke at de skal slås sammen, men at innhold og funksjonalitet vil i stor grad gjøres felles.

På et arrangement som dette strutter SAP selvfølgelig av optimisme og pågangsmot. Karakteristisk for den nye tid er holdningen til kundene og først og fremst til brukerne som enkelt personer, preget av beskjedenhet. SAP vil ikke lenger oppfattes som et nødvendig onde, men som en positiv faktor i hverdagen.

Til toppen