Nye tap for Linux-fiende nummer én

SCO, selskapet som prøver å ernære seg på søksmål mot Linux, noterte nok et kvartal med store tap.

SCO, selskapet som prøver å ernære seg på søksmål mot Linux, noterte nok et kvartal med store tap.

I forhold til julikvartalet i fjor – regnskapsårets tredje – opplevde SCO Group at omsetningen falt fra 20,1 millioner dollar til 11,2 millioner dollar. I fjor ble det et overskudd på 3,1 millioner dollar, i år et underskudd på 7,4 millioner dollar.

Et vesentlig bidrag til underskuddet er utgifter på 7,3 millioner dollar til advokatfirmaet Boies Schiller & Flexner LLP som blant annet håndterer milliardsøksmålet mot IBM for påstått overgivelse av opphavsrettsbeskyttet Unix-kode til Linux-fellesskapet. De siste fem kvartalene har dette og andre søksmål og forsøk på å drive inn lisenspenger fra Linux-brukere kostet SCO 15 millioner dollar i advokathonorarer.

Det formelle overskuddet per aksje ble derimot doblet til 38 cents, grunnet en aksjekonvertering som i følge selskapet økte kapitalen til nærmere 15,5 millioner dollar. Det er oppgitt at denne tilføyelsen er relatert til «innløsningen av de gjenstående 40.000 aksjene i selskapets Series A-1 Convertible Preferred Stock».

Samtidig med at kvartalstallene ble offentliggjort, fortalte SCO at selskapet har reforhandlet avtalen med advokatfirmaet. Den nye avtalen begrenser selskapets løpende utbetalinger til advokatfirmaet til 31 millioner dollar, mot at advokatene for en større andel av eventuelle erstatningsbeløp, opptil 33 prosent mot 20 prosent i den forrige avtalen.

SCO besitter fortsatt en likvid beholdning på 43 millioner dollar. Den nye advokatavtalen sikrer med andre ord aksjonærene et minimum av 12 millioner dollar å falle tilbake på, gitt at den praktiske driften av selskapet fortsetter å gå noenlunde i balanse.

I kvartalsregnskapet er det oppgitt lisensinntekter på 678.000 dollar. Det er ikke oppgitt noen fordeling mellom inntekter fra Unix-brukere og inntekter fra Linux-brukere. Lisensinntektene viser et noe uvanlig mønster. I tredje kvartal i fjor var de 7,3 millioner dollar, i andre kvartal i år 11.000 dollar. Noe belegg for en påstand om at Linux-brukere har krøpet til korset for å betale lisensinntekter til SCO, er det i hvert fall ikke.

    Les også:

Til toppen