Nye telefusjoner er i kjømda

Både WorldCom og Sprint kan bli solgt. Ifølge the Washington Post skal kjøperne være SBC og BellSouth. Dermed kan det også være klart for salg av Tele Danmark.

Både WorldCom og Sprint kan bli solgt. Ifølge the Washington Post skal kjøperne være SBC og BellSouth. Dermed kan det også være klart for salg av Tele Danmark.

SBC er i dag hovedaksjonær i Tele Danmark. Nå erkjenner også konsernsjef i Tele Danmark, Henning Dyremose, for første gang at selskapet er til salgs, slik at det blir mer et spørsmål om når enn hvis.

Det danske selskapet har allerede valgt å utsette planene om å børsnotere mobil-, Internett- og forlagsdelen av selskapet.

SBC har for lengst gjort det klart i sine kvartalsrapporter at selskapet vil konsentrere seg om virksomheten i hjemmemarkedet. Derfor kommer det ikke som en overraskelse at selskapet ifølge the Washington Post er i samtaler om å kjøpe WorldCom, noe som sikrer selskapet tilgang til både det latinamerikanske markedet i USA, samt til internasjonal telefoni.

Samtidig skal et annet av de gjenværende Bell-selskapene, Bell South, etter avisens opplysninger kjøpe Sprint, som både konkurrerer med WorldCom i markedet for riks- og internasjonal telefoni, men er også hovedaksjonær i Sprint PCS, en tilnærmet nasjonal mobiloperatør i USA.

Tidligere har selskapene som nå er for salg, planlagt fusjon med WorldCom som overtakende selskap. Imidlertid satte amerikanske myndigheter foten ned for fusjonen, som til slutt ble avbrutt.

Men med republikansk flertall på Capitol Hill og i telekommisjonen FCC, er det imidlertid også klart for nye fusjonsregimer. Trolig vil flere fusjoner som den tidligere demokratiske adminstrasjonen var tvilsomme til, nå godkjennes uten spesielt mye prat om forbrukere og konkurranse som var den demokratiske kjepphest ved hver fusjonsprosess.

For fusjoner mellom et lokaltelefoniselskap, noe BellSouth og SBC er eksempler på, og et selskap innenfor riks- og internasjonal telefoni (WorldCom og Sprint), er blitt sett på som nærmest utenkelig så langt. FCC har tidligere ment at dette ville hindre konkurransen innenfor lokaltelefoni, et marked som de tidligere Bell-selskapene tviholder på.

SBC avviser at selskapet er for salg, men konsernsjef i WorldCom, Bernard Ebbers har tidligere uttrykt at selskapet gjerne lar seg selge om prisen er riktig.

Bell South har også tidligere forsøkt å kjøpe Sprint, og bød 100 milliarder dollar, et bud som altså WorldCom toppet med 29 milliarder dollar.

Men det var i 1999...

Til toppen