Nye tiltak for økt konkurranse skal gi billigere mobiltjenester

- Etableringshindringer er den viktigste årsaken til at konkurransen ikke er virksom i det norske mobilmarkedet, sier Post- og teletilsynets Willy Jensen. Nå vil han ha en lovendring for å gjøre det lettere for aktører å levere nye tjenester i duopolistene NetCom og Telenor Mobils nett.

Post- og teletilsynet la i dag frem en rapport som uten omsvøp slår fast at det knapt kan sies å være noen virksom konkurranse i det norske mobilmarkedet .

- Nettoperatørene og duopolistene, NetCom GSM ASA og Telenor Mobil AS, har begge økt sin avkastning vesentlig de siste årene og begge opererer med god lønnsomhet. Likevel har ikke dette gitt seg utslag i spesielt mye lavere priser, noe som indikerer at konkurransenivået ikke er som det burde være, mener PT-sjef Willy Jensen.

Det er fortrinnsvis hindringene for å bygge konkurrerende nett og de små aktørenes mulighet til å etablere seg i sluttbrukermarkedet for GSM-tjenester Post- og teltilsynet nå vil gjøre noe med.

- Å redusere eller fjerne etableringshindringer vil være den mest effektive måten å stimulere til økt konkurranse, sier Jensen, som peker på syv konkrete virkemidler som bør tas i bruk:

  • Det kanskje viktigste tiltaket er et forslag om å oppheve begrensningen i forskriften om offentlige nett som gjelder tilgang for virtuelle operatører. PT vil med andre ord at myndighetene i større grad skal kunne pålegge netteierne (les NetCom/Telenor) om å inngå avtaler med virtuelle operatører slik at disse får tilgang til duopolistenes nett med nye tjenester. Tjenesteleverandører uten eget nett skal rett og slett få bedre vilkår, lover Jensen
  • Samtidig vil PT i enda sterkere grad prioritere tilsyn med priser og vilkår på viktige innsatsfaktorer i mobilmarkedet, deriblant på samtrafikk, roaming, samlokalisering og annen tilgang til nett.
  • Teletilsynet vil også nå vurdere om de skal lempe på begrensninger i UMTS-konsesjonene om tilgang til andres nett (nasjonal roaming) og adgangen til å samarbeide om utbygging. Dette betyr IKKE at tilsynet har gitt opp målet om å få bygget fire UMTS-nett i Norge, understreker Jensen overfor digi.no, og legger til at den fjerne kosensjonen vil bli lyst ut som planlagt utpå vårparten.
  • Istedenfor å benytte såkalte "skjønnhetskonkurranser" ved tildeling av frekvenser, vil tilsynet at det heller benyttes auksjoner, samtidig som man vil vurdere å tillate omsetning av frekvenser i annenhåndsmarkedet. At andre lands nasjonale teleoperatører nesten har brukket ryggen på kostbare UMTS-auksjoner gjør ikke inntrykk på Willy Jensen. - Det er ikke auksjonsprinsippet det er noe i veien med, det er budgiverne som har vært for optimistiske. Det finnes mange som har kjøpt seg altfor kostbare hus og leiligheter også, men ingen påstår dermed at det er budprinsippet det er noen i veien med, det er vurderingsevnen, sier han lakonisk.
  • Post- og teletilsynet skriver i rapporten at man også vil sikre åpne verdikjeder og tilgang for innholdsaktører og spesialiserte aktører. Med dette mener tilsynet blant annet at det skal bli lettere for andre aktører å slippe til i NetCom og Telenor Mobils nett med innhold og applikasjoner. - Dette trenger ikke være teleoperatører men like gjerne medieselskaper, sier Jensen.
  • Mer detaljert og mer oversiktlig informasjon til sluttbrukerne om hva som er de reelle prisforskjellene mellom aktørene er også et viktig tiltak for å bedre konkurransen, mener PT. - For at brukerne skal enklere skal kunne foreta effektive valg mellom ulike tilbydere planlegger PT å bygge opp en egen informasjonstjeneste på Internett med prisoversikter og kalkulatorer, forteller Jensen. Det som imidlertid kan vise seg å bli en vanskelig nøtt å knekke for PT-sjefen er innføringen av nummerportabilitet. Et 90-nummer trenger ikke lenger bety at det er snakk om en Telenor-abonnent, prisbildet blir kort sagt enda mer uoversiktlig når en nå har fått muligheten til å ta med seg sitt gamle telefonnummer til en ny operatør, men dette tror Jensen at de vil klare å løse.
  • Til sist tar PT til orde for å iverksette tiltak som motvirker Telenors sterke stilling i distribusjonsleddet. - Det som sikkert blir en sak for konkurransemyndighetene i så måte, er de mange eksklusivitetsavtaler som er inngått mellom operatørene og distribusjonsleddet, sier Jensen.

Du kan bestille den rundt 100 sider tykke rapporten hos Post- og teletilsynet eller laste ned en digital versjon (PDF-format) her.
Til toppen