Nye tjenester løfter mobil-bransjen

Vi prater ikke mer og sender ikke flere SMS. Det er salget av nye tjenster som nå løfter mobilbransjen.

Vi prater ikke mer og sender ikke flere SMS. Det er salget av nye tjenster som nå løfter mobilbransjen.

I Post- og teletilsynets årlige statusrapport for det norske telemarkedet dukker det opp interessante tall for mobilmarkedet.

For selv om antallet mobil-abonnementer stadig øker og at det nå finnes flere aktive SIM-kort enn innbyggere i Norge, øker ikke omsetningen på de etablerte tjenestene. Tall fra tilsynet forteller at omsetningen fra taletrafikk og SMS ikke økte lengre i 2004.

Totalt ble det omsatt for 12,89 milliarder mobiltelefontjenester i 2004. Dette er en økning på 1.67 milliarder og tilleggstjenester/øvrige tjenester sto for det meste av veksten i 2004. Denne sekkeposten, som omfatter tjenster som MMS og alle SMS-tjenester som telefon-nummersøk og spill, endte opp med en omsetning på 1,507 milliarder kroner i fjor og vokste med 9 prosent.

Grafen viser fordelingen. Den hvite delen av søylene er tilleggstjenestene. Lyseblå er abonnement, så kommer SMS og til slutt taletrafikk i mørkeblått.

Her finner du hele rapporten fra tilsynet i Acrobat-format.

Til toppen