Nye toner på WWW

World Wide Webs utrolige suksess kan i stor grad forklares med at teknologien har vært gratis. Nå lyder det imidlertid nye toner via verdensveven, kommenterer Håkon Styri.

Et forhold som mange har pekt på som meget viktig for den utrolige suksessen World Wide Web har vært, er at teknologien har vært gratis. Pionerene bak WWW beskyttet ikke sine ideer med patenter og krevde heller ingen lisenser, og WWW-konsortiet (W3C) har vært en motvekt til enkelte aktørers forsøk på å fange brukerne med proprietære varianter av teknologien. De har kort sagt bidratt til et åpent e-samfunn.

I 2001 har det skjedd store endringer. Når det startet vet nok medlemmene av World Wide Web Consortium mer om enn allmenheten, men arbeidet med standarden Scalable Vector Graphics (SVG) er et eksempel på problematikken. Dette kommer klart fram fra de forbehold deltagerne i arbeidet har tatt med hensyn til patenter. Enkelte av deltagerne ønsker seg lisensinntekter på teknologien standarden er bygget på.

Det ser ut til at vi må si god natt til dem som satset på at strømmen med lisensfrie standarder fra W3C skulle fortsette.

Kjent problemstilling

Nå er ikke patentproblematikk noe nytt i forbindelse med standarder. De som har arbeidet med standarder vet at det verste som skjer er at det dukker opp patenter som dekker teknologien etter at man har brukt mange år på arbeidet med en standard. Får man ikke på plass en rimelig ordning for lisenser kan det raskt føre til at arbeidet med standarden var verdiløst.

Alle kan oppleve at det plutselig publiseres et patent som griper inn i teknologien man bruker. Det som har skapt en del bølger i grupper som arbeider med standardisering er når det viser seg at en av gruppens medlemmer har søkt om patent på den teknologien som standarden bruker. Ettersom patentsøkere har rett til å holde søknaden hemmelig en viss tid, er det forståelig at problemet kan dukke opp. Det er også forståelig at de som arbeider med standarder på et tidlig tidspunkt får på plass gode avtaler om disse problemene seg i mellom. Det som skjer utenfor gruppen har de selvsagt liten mulighet til å styre.

Når deltakerne av en standardiseringsgruppe er blitt enige innad om hvordan de skal forholde seg til patenter, starter mange grupper en egen aktivitet som har til mål å forenkle lisensieringen. Dersom standarden er avhengig av patenter er det selvsagt en fordel om brukerne kan få de nødvendige lisensene på ett sted.

Det er denne problematikken W3C arbeider med nå.

Kontroversielt...

Det som kan være kontroversielt for noen er at WWW i stor grad dreier seg om programvare. Det er ikke alle som er like begeistret for patentering av programvare. For andre er det kommet som en overraskelse at ikke alle standarder fra W3C nødvendigvis skal være lisensfrie.

Det som har overrasket meg er hvor liten omtale denne saken har fått. W3C publiserte et forslag til en ny politikk for patenter som ble publisert 16. august med invitasjon til å sende kommentarer. Først noen dager før fristen for kommentarer var utløpt ble de så stor interesse at høringsperioden er utvidet til 11. oktober. Samtidig har W3C kommentert noen av innspillene som har kommet så langt.

...men likevel sannsynlig

Hva konsekvensene av en ny politikk fra W3C blir er det vanskelig å si all den tid det bare eksisterer et forslag. Det som er sikkert er at uansett hva W3C bestemmer seg for vil andre fortsette å patentere løsninger dersom de har mulighet. En positiv effekt kan være at W3C klarer å få sine medlemmer til å gjennomføre en rimelig, forutsigbar og enkel lisensiering av det man måtte bestemme seg for å patentere. Det er bedre å ha en viss forutsigbarhet enn at det stadig dukker opp aktører som hevder patent på den ene eller andre sentrale teknologien. Et eksempel kan være diskusjonen om patent på e-handel.

En annen sannsynlig utvikling er at miljøer som arbeider for åpen og fri kildekode, f.eks. GNU-miljøet, starter opp aktiviteter på siden av W3C for å skape lisensfrie alternativer til standarder hvor konsortiet i framtiden finner det for godt å basere seg på patenterte løsninger.

Les mer om:
;