Nye veiledning skal sikre personvernet

Få bedrifter har gjennomført påkreved personverntiltak. Nå er det laget en ny og bedre guide for arbeidet.

Få bedrifter har gjennomført påkreved personverntiltak. Nå er det laget en ny og bedre guide for arbeidet.

Krenking av personvernet kan bli dyrt, enten ved foretaksstraff eller krav om erstatning til den som er krenket. I tillegg kan bedriftens omdømme bli krenket.

Nå har Interne Revisorers Forening (NIRF) utarbeidet en personvernveileder

som skal hjelpe ledere i bedriften og offentlige etater til å få kontroll på personopplysninger.

Selv om folk har tillit til at Datatilsynet passer på, viser likevel en undersøkelse i fjor at svært få bedrifter og etater har gjennomført de tiltakene som er nødvendige for å etterleve personvernreglene.

Datatilsynet har ikke hjemmel til å ilegge bøter for mangelfulle kontrollsystemer, men kan pålegge virksomheterer å innføre systemer som gir kontroll. Dersom det ikke er på plass i tide, kan det ilegges dagbøter.

Lars Erik Fjørtoft i KPMG Norge har skrevet veiledningen. Han mener den lave bevisstheten blant forbrukere og bedrifter er en farlig kombinasjon, og dette skal være årsaken til utarbeidelsen av den nye personvernlederen, skriver Aftenposten.

Veilederen skal først og fremst kunne korte ned tiden det tar å skaffe personvernopplysninger for bedriftsledere.

Professor Jon Bing har skrevet forordet til NIRFs nye veiledning.

Til toppen