Nye verktøy for målrettet annonsering på Web

Internett åpner for langt mer målrettet reklame enn noe annet medium. Nye fikse metoder har lite til felles med masseutsendinger via e-post.

Internett åpner for langt mer målrettet reklame enn noe annet medium. Nye fikse metoder har lite til felles med masseutsendinger via e-post.

Det amerikanske intranettet for leger, Physicians' Online, kunngjorde i går en ordning spesielt tilpasset folk som er medlemmer av private intranett, og som har sin Internett-tilgang gjennom dette intranettet.

Annonse-applikasjon

Physicians' Online har utviklet en applikasjon som aktiviseres når et medlem setter i gang sin nettlos, og som viser annonser tilpasset den URL-en medlemmet er innom i øyeblikket. Annonse-applikasjonen er en følge av selve medlemskapet i Physicians Online: et medlem kan ikke streife Internett uten den, med mindre han velger en annen Internett-tilbyder. Applikasjonen lagres i nettlosens cache og aktiveres automatisk.

Physicians' Online har spesialisert seg på å tilby brukere gratis Internett-tjenester, forutsatt at de er villige til å motta den reklamen som selskapet lever av. Den nye annonse-applikasjonen erstatter tidligere og mindre fleksible ordninger. Organisasjonen har lisensavtale med Netscape og har tilbudt sine 130.000 medlemmer (bare leger!) gratis web-tilgang siden slutten av juli i år. Forholdet til Netscape ble utvidet i oktober gjennom en avtale der Netscape skal utvikle programvare for intranett i helsesektoren.

Annonse-applikasjonen kjører i et eget vindu som bestandig ligger over vinduet til nettlosen. Annonsører kan rettes mot spesielle grupper blant medlemsmassen etter en rekke kriterier i selskapets brukerdatabase: adresse, type arbeidsplass, spesialitet osv. En annonse kan også programmeres slik at den bare vises dersom brukeren er innom bestemte web-adresser. En annonsør kan f.eks. rette inn annonsen til bare å gjelde psykiatere fra California som er innom webstedet til CNN. Annonsen kan være synlig bare mens brukeren besøker det bestemte webstedet, eller den kan følge med brukeren til neste websted.

Annonseserver

En annen mulighet er «annonseservere» som serverer annonser basert på en analyse av hva internettstreiferen er mest opptatt av. Et selskap som er svært opptatt av dette, er amerikanske Aptex, kjent blant annet for sitt bidrag til Infoseek, et av de heftige søkeredskapene på Internett. Infoseek bruker Aptex-produktet Convectis til å holde oversikt over mer enn 700.000 websteder.

I går kunngjorde Aptex et produkt kalt SelectCast for Ad Servers. SelectCast tar i bruk den samme teknologien for nevral analyse og kunstig intelligens som Aptex' morselskap HNC Software har utviklet for spesielle applikasjoner til å avsløre misbruk av kredittkort. SelectCast kan mer enn bare å velge annonser basert på hva en web-besøkende klikker på. Det oppretter en anonymisert brukerprofil som følger streiferen på hans videre vandring i web.

I utgangspunktet er Aptex innrettet på verdens 100 mest populære websteder, med 250.000 til 300.000 besøk daglig. Straks du er innom et av disse stedene, opprettes en anonymisert brukerprofil som følger deg på din videre vandring, og som tipser annonseserveren om hva du trolig er mest opptatt av.

Prisen på programvaren er ikke fastsatt ennå, men man regner med fra 50.000 til 100.000 dollar pr server. SelectCast er foreløpig begrenset til Unix-servere.

Annonsører på Internett er svært opptatt av «klikkrater», dvs hvor mange som klikker på en webannonse i forhold til besøkstallet på webstedet der annonsen står. Aptex hevder at SelectCast kan øke klikkraten med opptil 50 prosent, i forhold til eksisterende metoder for tilpasning mellom annonser og brukere.

Personvern

Aptex hevder at strenge personvernhensyn ivaretas, selv om SelectCast registrerer og analyserer alt brukeren gjør. Alle brukerprofiler kodes automatisk på en slik måte at brukeren ikke skal kunne identifiseres. Derfor skal det heller ikke være mulig å trekke ut informasjon om hvilke websteder bestemte personer har besøkt eller om hva de har gjort der. Brukeren bes aldri oppgi e-postadresse eller andre personalia.

Aptex lover at tilsvarende teknologi skal tilpasses f.eks. butikker på web. Da vil web-handel preges av at «elektroniske ekspeditører» identifiserer deg straks du besøker en butikk, og kan ordne sine tilbud etter det du har vært interessert i ved tidligere besøk. Besøker du en musikkforretning der du før har sett nærmere på Mozart og Debussy, vil du først få servert nyheter i klassisk musikk, mens hardrock og reggae skyves langt ned på listen.

Til toppen