Nye verktøy gjenoppretter e-post

Vogon har styrket sitt tilbud innen verktøy for å gjenopprette e-post.

Vogon har styrket sitt tilbud innen verktøy for å gjenopprette e-post.

Vogon har utviklet nye verktøy for å rekonstruere og gjenopprette e-post fra blant annet Microsoft Exchange, Microsoft Outlook og Lotus Notes, heter det i en pressemelding fra selskapet. Verktøyene skal bidra til å beskytte virksomhetsdata i organisasjoner hvor e-post er blitt en hovedform for kommunikasjon, både internt og eksternt. Verktøyene gjør det også mulig for dataetterforskere å rekonstruere slettet e-post og vedlegg.

Selskapet har også utviklet maskinvarebaserte verktøy for å aksessere skadede data på skadede magnetbånd, der normale verktøy ikke kan brukes. Disse verktøyene løser blant annet problemene som oppstår når starten på et LTO- eller DLT-bånd er overskrevet. Vanligvis fører det til at båndstasjonen bare gjenkjenner nye data, mens gamle data forblir utilgjengelige. Vogons nye verktøy gjør det mulig å undersøke hele magnetbåndet og lagre alle relevante data et annet sted.

Vogon har også en løsning for virksomheter som oppdager at de ny maskin- og programvare ikke kan lese arkiverte magnetbånd. Løsningen leser og flytter arkiverte data slik at blir kompatible med eksisterende IT-infrastrukturer.

Ifølge selskapet kommer et økende antall forespørsler om hjelp fra brukere av automatiske backup-programmer, med behov for å gjenopprette virksomhetens IT-systemer. Problemer oppstår fordi én enkelt sikkerkopiering kan spres over flere magnetbånd, hvor som helst der systemet finner at det er egnet plass. I et ferskt eksempel dreide det seg om 27 magnetbånd for én enkel sikkerhetskopi. Oppstår det feil på ett bånd er det vanligvis svært vanskelig å gjenopprette dataene.

– Datarekonstruksjon synes dessverre å være av mindre interesse for leverandører av backup-programvare, sier gründer og konsernsjef Gordon Stevenson i Vogon. – De fleste brukere ser dessuten ut til å være opptatt kun av tiden det tar å gjøre komplett sikkerhetskopiering. Brukerne burde heller interessere seg for tiden det tar å gjøre full systemgjenoppretting for å få forretningen i gang igjen. Med andre ord prøve å minimalisere kostnadene og eventuell omdømmeskade når forretningsdriften stanser.

Til toppen