Nye verktøy gjør StarOffice mer spiselig

Til sommeren vil Sun oppgradere StarOffice med nye hjelpemidler for å lette overgangen fra Microsoft.

Programvaresjef Jonathan Schwartz i Sun har orientert amerikansk fagpresse om kommende endringer i selskapets nye klientsystem Java Desktop System. Spesielt viktig er nye verktøy for kontorpakken StarOffice som skal lette overgangen for brukere av Microsoft Office. De nye verktøyene skal gjøres tilgjengelig når Java Desktop System release 2 kommer til sommeren.

StarOffice er bedriftsversjonen av gratispakken OpenOffice.org, og inneholder blant annet tekstbehandler, regneark og presentasjonsprogram. Viderekomne brukere og IT-sjefer har klaget over at StarOffice mangler driftsverktøy for å administrere store brukermiljøer, og at det også er vanskelig å konvertere makroprogrammer fra Microsofts tekstbehandler Word og regneark Excel. Begge disse manglene skal nå bøtes på.

Makroprogrammer brukes i regneark og tekstdokumenter for å legge til spesielt tilpassede kommandoer og funksjonalitet. En egen makrokonverterer vil sikre at makroer for henholdsvis Word og Excel fungerer i tekstbehandleren og regnearket i StarOffice.

Schwartz understreket at målet var ikke å få alle Microsoft-brukere til å bytte til Java Desktop, men å gjøre det mer tiltrekkende for de fleste å ble med på en overgang.

De nye driftsverktøyene for StarOffice vil gjøre det mulig å fjernkontrollere utlegging av applikasjoner og oppdateringer til brukerne, og definere og avgrense brukernes rettigheter.

Sun undertegnet nylig en avtale med den indiske delstaten Haryana som vil standardisere offentlig virksomhet på StarOffice.