Nyfødt e-handelsportal beklager partnerglipp????

Vi har mottatt følgende innlegg fra daglig leder Harald Platou i Favoritezone som svar på vår tidligere publiserte artikkel "Nyfødt e-handelsportal beklager partnerglipp".

Vi har mottatt følgende innlegg fra daglig leder Harald Platou i Favoritezone som svar på vår tidligere publiserte artikkel "Nyfødt e-handelsportal beklager partnerglipp".

Det er med stor forbauselse jeg leser dagens artikkel i Digitoday's som referer fra lanseringen av Favoritezone (FZ.NO), - der journalist Sigvald Sveinbjørnsson påstår at vårt selskap har presentert Forbrukerombudet som samarbeidspartner og i ettertid har måttet beklage dette.

Jeg har en viss forståelse av at journalister har liten tid og derved ikke har resurser til å prioritere mer enn ca 15 minutter av en slik seanse, - men det er svært leit hvis dette medfører at avisens lesere får et helt galt inntrykk av det som ble presentert. Forbrukerombudet ble presentert i en oversiktsfoil der vi listet opp de selskaper/organisasjoner Favoritezone har et partnerskap med, et kundeforhold til eller hentet råd fra før lansering. Disse aktørene ble også invitert som tilstedeværende slik at man som interessent, nettbutikk eller som bedrift med interesser i Internett skulle få muligheten til å få svare på eventuelle spørsmål og problemstillinger i et forum. I mitt innlegg nevnte jeg at vi har hatt flere møter med Forbrukerombudet før lansering for å hente deres syn på enkelte av de tjenester vi tilbyr. Til orientering påpekte Forbrukerombudet enkelte forhold som burde endres, - noen av disse påpekninger er allerede blitt utført, - resterende vil bli utført så snart vi i samarbeid med vår jurist kan komme opp med forslag Forbrukerombudet kan akseptere. Favoritezone generelle syn er at Forbrukerombudet er et forvaltningsorgan som fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven - også på Internett. Et ledd i Forbrukerombudets arbeide er å bistå næringsdrivende gjennom informasjon om sine retningslinjer for markedsføring og handel via Internett.

Journalisten hevder videre i sin artikkel at Favoritezone kom med en påstand at e-handelsaktørene landet over generelt sett manglet kompetanse. Dette er nok et utsagn der journalisten har feilsitert det som ble uttalt. Det som ble sagt var at det er vanskelig for aktører å orientere seg om flere forhold innen e-handel, og siden flere selskaper/organisasjoner som innehar interessant kompetanse var representert på vår lanserings dag, - så ville dette kunne være en interessant anledning for de fremmøtte gjester å hente lærdom gjennom direkte å kontakte disse. For oss som var til stedet under hele seansen, var det både interessant og hyggelig å notere at flere benyttet seg av dette.

Jeg noterer at Digitoday har benyttet et fotografi som muligens kan oppfattes som et bilde av undertegnede. Etter å ha lest artikkelen hvor enkelte for oss så vesentlige forhold til de grader er feilsitert, får jeg en følelse av at bildet antagelig kan ha gjengitt mitt utseende rimelig godt som skallet, svett og med utsvulmende bollekinn. Under vår lanserings dag, - og for øvrig alle andre dager, ser jeg ganske så forskjellig ut.

Det er ikke enkelt å etablere ett nytt selskap innenfor e-handel. Det gjør det imidlertid unødvendig vanskelig dersom vår fagpresse ikke følger enkle journalistiske prinsipper, - så som å gjengi hendelser så korrekt som mulig og der det er nødvendig sjekke sine egne påstander før trykking.

Oslo 30/4 2001

Harald Platou

Daglig leder

Les også tidligere publiserte artikkel

Nyfødt e-handelsportal beklager partnerglipp

Til toppen