Nygaard fikk patent på objektorientering

Kristen Nygaard (bildet) og Ole-Johan Dahl har etter en årelang strid seiret i Høyesterett og fått patent på objektorientering, en teknikk som brukes i nesten alle moderne dataprogrammer og programmeringsspråk.

Kristen Nygaard (bildet) og Ole-Johan Dahl har etter en årelang strid seiret i Høyesterett og fått patent på objektorientering, en teknikk som brukes i nesten alle moderne dataprogrammer og programmeringsspråk.

Helt siden slutten av 60-tallet har de to pionerene slåss mot forskjellige statlige forskningsorganisasjoner, patentstyret og konkurrenter for å få godkjent sitt patentkrav.

Og i går kom den endelige kjennelsen fra Høyesterett: De to norske professorene får aksept for sin nedstøvede patentsøknad. Det ironiske er at hadde patentet blitt innvilget i vanlig tempo etter noen år, hadde det vært utløpt nå. Men nå vil patentet gjelde i 20 år fremover fra og med i går.

Det var NTB som først bragte nyheten om Høyesteretts oppsiktsvekkende kjennelse i saken, som første gang var oppe til en rettslig vurdering i august 1971. Da sa Oslo Byrett et klart nei til saksøkerne med begrunnelsen at det ikke kunne tildeles patent på en metode, og at åndsverkloven uansett ville være vern godt nok for opphavsmennene.

Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl lanserte det første objektorienterte programmeringsspråket i 1965 under navnet Simula. Før dette skrev alle sine dataprogrammer i en etter hvert lang bit. Objektorientering introduserer i stedet prinsipper for hvordan man kan dele opp et program i samarbeidende biter og bruke dem om igjen, noe som forenkler jobben med å lage dataprogrammer voldsomt.

- De fleste moderne dataprogram og utviklingsverktøy bruker prinsippene vi introduserte i Simula i 1965, nesten uten forbedringer, sier Nygaard til digi.no. Blant annet refererer Sun i mange dokumenter om Java ofte til Simula-teknikkene.

Patentet er oppsiktsvekkende fordi det åpner for at Nygaard og Dahl kan kreve avgift fra alle som bruker og lager objektorienterte systemer i dag. Det kan bli aktuelt å kreve penger fra alle vanlige bedrifter, men Nygaard er klar på hvem han skal kontakte først:

- Vi vil kreve at Microsoft, Oracle, IBM og alle de andre store programvareselskapene må inngå lisensavtaler med oss. Vi har ikke bestemt oss for hvordan vi skal prise lisensen, men Høyesterett har jo stipulert en øvre grense på én krone for hvert tusen objekter som blir generert under kjøring av programmene, så vi har jo sterke kort på hånden, sier en synlig fornøyd Kristen Nygaard til digi.no.

Nygaard tror helst at han og Dahl vil forlange en avgift for hver pakke utviklingsverktøy de store selskapene selger.

- Mange håpet i det lengste at Nygaard og Dahl skulle gi seg, men de valgte å kjøre saken helt til topps. Gjennomslaget i Høyestrett vil føre til ekstrautgifter for nesten alle dataselskaper, sier Arnulf Heiadahl, daglig sekretariatsleder i Norske Patentingeniøres Forening som har kjempet på Nygaard og Dahls side. Fordelen for Norge blir de store lisensinntektene som vil strømme inn til landet.

Nygaard vil ikke diskutere hvor mye han og Dahl vil tjene på patentgjennombruddet, men er åpenbart tilfreds:

- Vi fant opp noe som en hel bransje tjente seg søkkrik på. Det er bare rettferdig at vi får noen lommepenger nå. Og i motsetning til dagens Internett-børskometer har vi levert varen før vi henter gevinsten.

digi.no har ikke lykkes å få tak i Ole-Johan Dahl for en kommentar.
Les mer om bakgrunnen for og
konsekvensen av Høyesteretts kjennelse:

* * *
P.S.

Hadde det ikke vært for at Høyesteretts kjennelse var en aprilsnarr, så ville nok duoen Nygaard og Dahl ikke bare truet Bill Gates posisjon som verdens rikeste mann - de ville begge ha sust forbi med god margin... digi.no takker Kristen Nygaard og Arild Haraldsen for utmerket samarbeid i forbindelse med årets aprilspøk. :-D

Red. (21:37 - 01.04.00)

D.S.

Til toppen