"Nyheter" i Kanal 1

Fungerende informasjonsdirektør Dag Melgaard i Telenor AS kommenterer artikkelen "Nytt mobilnett i Norge".

Fungerende informasjonsdirektør Dag Melgaard i Telenor AS kommenterer artikkelen "Nytt mobilnett i Norge".

Det fremstilles som om NetComs utprøving av DCS 1800 er en revolusjon innen mobiltelefoni og et helt nytt nett for Norge. Dette burde nok være sjekket ut også mot Telenor Mobil som for lengst er i ferd med utprøving av det samme systemet.

Telia har dessuten for lenge siden søkt om konsesjon for å starte utbygging og fått foreløpig nei. Utbygging av et slikt nett vil naturligvis være konsesjonbelagt, og hvem som skal få konsesjon og hva konsesjonskravene blir en spennende sak. Men slik dere nå presneterer saken virker det som det er første gang Kanal1 har hørt om begrepet DCS 1800.

Til toppen