Nyhetsagent vil ta betalt for nettavisenes innhold

Forholdet mellom internettaviser og søkemotorer er som forholdet mellom hai og sugefisk. Fra 1. mars varsler sugefisken nyheter.no at de tar betalt for Akersgatas og andre nettpublisisters innhold. Tjenesten spiller høyt. Spørsmålet er om de må kaste kortene.

Fredag varslet nyhetsagenttjenesten Nordiske Nyheter (Nyheter.no) at de nå vil stenge sine tjenester for andre enn betalende abonnenter. Fra 2.000 kroner i måneden vil selskapet ta fra sine kunder.

Hva de selger? Søk i artikler fra digi.no, Aftenposten, VG, Dagbladet, Nettavisen og en lang rekke andre (foreløpig) gratis avistjenester.

Nyheter.no indekserer et stort antall aviser i Norden. Tjenesten henter ut tittel og ingress fra avisenes nettsteder, indekserer dette, og legger det i sin egen database. Dermed får man en meget god, nyttig og velbrukt nyhetstjeneste, som særlig settes pris på av - nettopp - journalister.

Utgiverselskapet Nordiske Nyheter befinner seg i et klassisk nett-dilemma. I likhet med mange andre typiske søketjenester, har de ingen varig egen verdiskapning. De baserer seg 100 prosent på å "verdiøke" andres åndsverk. Greit nok det, hvis man har innhentet tillatelse til det, og i en del, om ikke alle tilfeller har kanskje Nordiske Nyheter til og med spurt om tillatelse - eller i det minste tilgivelse - for sin virksomhet.

Men de har garantert ikke spurt om tillatelse til å selge innholdet videre.

Forholdet mellom nettjenester og søkemotorer er som forholdet mellom hai og sugefisk. Nettjenestene kan irritere seg over parasittene som får seg en "free ride", samtidig som bieffekten parasittenes nærvær medfører er lett å venne seg til å like. For internettavisenes del er denne bieffekten trafikk og konkurrentovervåkning, muligens i motsatt rekkefølge.

Derfor har internettavisene sett gjennom fingrene med at Nyheter.no snylter på deres åndsverk.

Men det går en grense et sted. Muligens er den grensen nådd nå.

På journalistenes egen diskusjonsliste Normedia bølger debatten fredag kveld. Irritasjonen over dette trekket fra Nyheter.no er sterk. For journalister som har vennet seg til å bruke en nyttig tjeneste i sitt eget daglige arbeid, vil nok den største irritasjonen være knyttet til at man nå avkreves fra 24.000 kroner i året for å finne igjen sine egne og konkurrenters saker.

Men avisene har kanskje ingen grunn til å klage? De gir tross alt bort nyhetene sine gratis. Dessuten kan de når som helst ta en telefon eller sende en e-post til Nyheter.no og si at nå er det nok, vennligst slutt å indeksere vårt nettsted. Hvis nyheter.no mot formodning skulle avslå en slik anmodning, er det en smal sak, teknisk sett, å stenge søkemotoren ute.

Hvis én avis gjør dette, har avisen et problem. Hvis to gjør det, har begge to et problem. Men hvis ti gjør det, har nyheter.no et problem.

Nyheter.no mener åpenbart at de er sterke nok, og har fått en så solid posisjon, at de velger å gamble på at dette trekket går bra. Det blir veldig, veldig spennende å se om de vinner eller taper.

Jeg tror at de kommer til å kaste seg, og hvis de ikke gjør det, taper de potten.

Hva tror du?

Til toppen