Nyskaping med Linux og wiki som modell

Nyskaping med Linux og wiki som modell

IT skal inspirere Innovasjon Norges konferanse Innoteket 2007, og gode ideer skal premieres.

Oslo (NW): Innovasjon Norge mener innovasjonstempoet i norske bedrifter er for lavt. Derfor arrangerer de en konferanse etter mønster av noe av det mest nyskapende som finnes i dag, Linux og Wikipedia.

– Det kan høres rart ut å sammenligne en konferanse med et dataprogram og et oppslagsverk på internett, men det er en veldig klar parallell. På denne konferansen er det nemlig deltakerne som skaper innholdet, sier spesialrådgiver Astrid Langeland i Innovasjon Norge.

Syv megatrender
Innoteket 2007, som arrangeres i Oslo 18. april, er ikke smidd over den velkjente konferanselesten. I stedet får deltakerne korte pep-talks for å bli oppdatert på problemstillingene. Deretter diskuteres muligheter for å lage morgendagens produkter og tjenester.

– Det viktige er at mennesker med ulike ståsteder, kompetanse og visjoner sammen kan forstå kundenes fremtidige behov og hvordan det kan omsettes i mulige forretningsideer, sier Langeland.

Diskusjonen skal foregå i lys av syv kommende globale megatrender. Det vil si retninger eksperter mener verden går mot innenfor befolkningsutvikling, ressursforvaltning, teknologi, kunnskapsnivå, økonomi, konflikter og samfunnsorganisering.

– Disse trendene vil føre til grunnleggende endringer på så godt som alle markedsområder i de neste tiårene. Derfor vil vi at deltakerne skal velge seg én megatrend og tenke nyskapning med denne i bakhodet, sier Langeland.

Den nye konferanseformen er et svar på at Innovasjon Norge mener den tradisjonelle måten å arrangere konferanser på ikke alltid gir resultater.

– Mange tradisjonelle konferanser er bortkastet tid og ressurser, fordi deltakerne er passive. I dagens kunnskapssamfunn er konferansedeltakere kloke, oppegående og reflekterte mennesker som når de er aktive og engasjerte, bidrar til å utvide hverandres perspektiver. I fellesskap kan vi forstå fremtidens kunder og se nye løsningskonsepter på helt andre måter enn vi ville gjort i vårt vante miljø, sier Langeland.

Med mobiltelefonen
På Innoteket prioriterer deltakerne i fellesskap hvilke fremtidsaktuelle diskusjonsgrupper som er nødvendige.

I stedet for at arrangørene deler konferansedeltakerne opp i grupper, melder deltakerne seg til det temaet de synes er mest interessant og hvor de best kan bidra.

– Hvis deltakerne selv skal skape innholdet, må de selv få velge hvilket tema de vil diskutere og med hvem. Der er mobiltelefonen et godt hjelpemiddel. Vi skal også bruke mobilen til å stemme over ideene og kåre de beste. Dette fordi det er vitenskapelig bevist at kollektivet fatter bedre beslutninger enn enkeltpersoner, sier Langeland.

Støtte til videreutvikling
Innovasjon Norge ønsker seg konkrete resultater fra konferansen. Derfor får bedriftene med de tre beste ideene 100 000 kroner til å utvikle idéskissen videre til en forsknings- og utviklingskontrakt med Innovasjon Norge.

– En fersk evaluering viser at seks av ti av prosjekter som får slik støtte, har introdusert nye produkter på verdensmarkedet i løpet av en tiårsperiode. Fire av ti prosjekter er blitt kommersielle suksesser, så dette burde være en fin gulrot for deltakerbedriftene, sier Langeland.

Innoteket innledes av næringsminister Dag Terje Andersen.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Innovasjon Norge.

Til toppen