Nytt bilregister kan gi store IT-kontrakter

Et nytt register for førerkort og motorvogner skal på anbud i 2005, og kan gi store IT-kontrakter.

Et nytt register for førerkort og motorvogner skal på anbud i 2005, og kan gi store IT-kontrakter.

I Samferdselsdepartementets del av utkastet til statsbudsjett for 2005 som regjeringen la fram i dag, omtales behovet for en gjennomgripende fornyelse av Autosys, det sentrale førerkort- og motorvognregisteret.

Dette registeret ble utviklet tidlig på 1980-tallet, og er siden gradvis blitt videreutviklet.

Det heter videre i proposisjonen:

«Driftskostnadene for systemet er etter hvert blitt betydelige. Den teknologiske utviklingen er kommet langt siden Autosys ble etablert. I dag er det helt andre standarder som gjelder både innen programmeringsspråk, databaseløsninger og maskinvare. Det er nødvendig å utvikle et nytt system. Våren 2003 ble det gjennomført et forprosjekt som beskrev nødvendige, moderne løsninger og optimal fremdrift. De samlede kostnadene ble her estimert til totalt 250 mill. kr over en periode på fire år. Det er knyttet betydelig usikkerhet til dette beløpet. En modernisering av systemet er viktig for etaten, i tillegg til at Toll- og avgiftsdirektoratets avgiftssystem er avhengig av data fra Autosys. Autosys har om lag 15 000 brukere og inntektene varierer noe fra år til år, men er om lag 25–30 mill. kr.

«Utviklingen av Autosys er et IKT-utviklingsprosjekt i tråd med signalene i e-norge og e-europe. I 2004 vil det bli igangsatt en mulighetsstudie og arbeid med kravspesifikasjon, som grunnlag for inngåelse av avtaler med systemleverandører. Nytt Autosys vil etter denne planen kunne være ferdig utviklet og satt i drift rundt 2008.»

    Les også:

Til toppen