Nytt Borland-verktøy holder applikasjonene i gang

Et nytt verktøy for utrulling og drift av applikasjoner i heterogene miljøer lover store besparelser.

Et nytt verktøy for utrulling og drift av applikasjoner i heterogene miljøer lover store besparelser.

Borland har lansert et nytt verktøy, Deployment Op-Center, som lover å forenkle driften av applikasjoner i distribuerte og heterogene miljøer. Verktøyet skal bidra til å redusere kostnader og frigjøre ressurser som i dag kreves for å konfigurere og fordele applikasjoner, og holde applikasjoner og tjenester i gang, på tvers av miljøer som Java, Corba og Microsoft .Net.

Borland mener at Deployment Op-Center er i stand til å automatisere prosesser som i dag krever manuell styring fra kompetent hold. En annen gevinst er bedre samarbeid mellom dem som utvikler en applikasjon, og dem som skal sørge for at den er tilgjengelig for brukerne. Dette fører blant annet til redusert nedetid ved oppgraderinger og andre endringer, og færre problemer på grunn av feil i programvaren.

Det nye Borland-verktøyet faller inn under en kategori som Meta Group kaller "intelligent configuration management" ("ICM"), en kategori de mener vil bli en viktig del av applikasjonsmiljøet til de fleste store selskapene innen 2007.

Blant funksjonene i Deployment Op-Center er:

  • modellering av forbindelser mellom applikasjoner og ressurser i infrastrukturen
  • konfigurering av mellomvare, meldingssystemer, webservere og databaseservere
  • automatisk oppdagelse av feil, med påfølgende tiltak for å gjenopprette normale tilstander
  • konfigureringsmaler med mekanismer for å dokumentere informasjon om hvordan applikasjonene fordeles
  • SNMP-basert tilknytning til driftsverktøy som OpenView og Tivoli

Sekstidagers prøveversjoner kan lastes ned fra Borlands nettsted.

Til toppen