Nytt delprogram under Høykom

I forslaget til statsbudsjett for 2004 tar regjeringen til orde for å opprette et nytt delprogram under Høykom-ordningen; HØYKOM-distrikt.

I forslaget til statsbudsjett for 2004 tar regjeringen til orde for å opprette et nytt delprogram under Høykom-ordningen; HØYKOM-distrikt.

HØYKOM-distrikt skal stimulere bredbåndsutviklingen i distriktene.

Delprogrammet skal innrettes mot distriktskommuner for å stimulere til felles planlegging av prosjekter som omfatter flere kommuner.

HØYKOM-distrikt vil innrettes mot utvalgte soner, men med nødvendige tillempninger i forhold til den faktiske bredbåndsutviklingen. Det foreslås å sette av 30 millioner kroner av den samlede bevilgningen på 71,5 millioner kroner til HØYKOM-distrikt.

Konkrete kriterier for delprogrammet HØYKOM-distrikt kommer i tildelingsbrevet til Norges Forskningsråd høsten 2003.

Programstyret for HØYKOM bevilget eller ga tilsagn på i alt 102,8 millioner kroner til 126 nye prosjekter i 2002. Av dette er 59,8 millioner kroner bevilget til 98 ordinære HØYKOM-prosjekter, mens cirka 43 millioner kroner til 28 prosjekter er bevilget til HØYKOM-skole.

Den fylkesvise oversikten viser at prosjekter under HØYKOM-programmet fordeler seg nokså likt utover landet, men med enkelte fylkesvise skjevheter. Troms har hittil fått stor uttelling, mens Aust-Agder stort sett har vært fraværende i porteføljen. HØYKOM har siden oppstarten i 1999 mottatt svært mange søknader særlig fra Troms, Sør-Trøndelag og Hordaland, mens den ønskede mobiliseringen i Finnmark heller ikke er nådd tross forsterket innsats. 5,7 millioner kroner av i alt 7,5 millioner kroner ble derfor øremerket til tiltak i Finnmark i år.

Til toppen