Nytt erstatningskrav kan gi revolusjon

Noen av de største amerikanske kundene vil avlive IT-bransjens ansvars-frikort.

Noen av de største amerikanske kundene vil avlive IT-bransjens ansvars-frikort.

Til tross for all verdens advokater, har amerikanske programvareselskaper hittil klart å gi seg et utrolig "fritt-leide"-kort.

Programvarebransjen innførte tidlig kontrakter som fritok dem for alt ansvar skader eller kostnader de kan påføre kunden. Disse kontraktene har fått leve videre, men nå sier noen av de største programvareselskapene i USA nei. Verdens største selskap, General Motors, telefonselskapet AT&T og verdens største aluminiumsprodusent Alcoa sier nå stopp, skriver Wall Street Journal.

Også NSA, USA elektroniske spionorganisasjon arbeider på sin kant med økt ansvar.

De tre store selskapene arbeider nå alle for å innføre nye programvare-kontrakter som sidestiller programvare med alle andre produkter. Er det feil i produktet, skal kunden få erstatning for sine kostnader - enten feilene forårsaker problemer i seg selv eller de skaper sikkerhetshull.

De tre gigantene forsøker i praksis å få innført kontrakter som gir dem erstatning når programvare må oppdateres. Programvareselskapene lanserer og selger produktene som er alt for dårlig testet. Og når oppdateringene kommer, påfører dette kundene store kostander, for å teste og oppdatere servere og PCer er dyrt.

Skulle de tre gigantene få gjennomslag, vil endringene revolusjonere programvarebransjen. Kravene om ansvar og erstatning når oppdateringer må gjøres vil raskt spre seg til mindre kunder. Programvareselskapene vil fort måtte legge om hele måten de lager og selger sine produkter. Programvarebransjen lever av å selge oppgraderingen i høyt tempo. Nye krav til nøyere testing og lengre tid mellom nye versjoner vil rasere inntektene til programvareselskapene.

GM arbeider med å forhandle inn bøter dersom sikkerhetskrav ikke er oppfylt. IT-direktør i GM sammenligner hans krav med kravene myndigheter og kunder stiller til GM

- Tenk deg om vi laget en bil og sa at vi nå var fornøyd med designet. Nå kan dere kunder teste den. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eric Litt til Wall Street Journal.

Verisign (som driver com-domene) påpeker at kravet om erstatning fra programvare-leverandører er blitt mer naturlig, for kunder som har outsourcet sine IT-systemer, har kontrakter som stiller krav til oppetid og bøter når ting svikter. Alternativet, å eie selv, burde være likestilt.

AT&T forteller at de bruker rundt en million dollar i direkte patchekostnader i måneden. I tillegg kommer indirekte konstader som tapt produktivitet.

Og bak speilet henger riset. Tøffere lovverk vil ramme bransjen hardt.

Mary Ann Davidson, sikkerhetssjef i Oracle, sier nasjonale sikkerhetsbehov og mangelen på ansvar gjør at programvare er moden for regulering. Oracle håper bransjen selv kan innføre de nødvendige tiltak i stedet for at det innføres nye krav.

Til toppen