Nytt EU-direktiv om vern av opphavsrett

EU-parlamentet stemte tirsdag for et nytt direktiv om opphavsrett.

Med 330 mot 151 stemmer vedtok EU-parlamentet tirsdag et direktiv som gir patentholdere og rettighetshavere av for eksempel musikk, nye og omfattende virkemidler for å håndheve opphavsretten.

Den uttalte hensikten med direktivet er å ramme opphavsrettsstridig kommersiell massekopiering av film og musikk. Plate- og videobransjen har vært pådrivere, mens blant andre Nokia og Microsoft advarte mot formuleringer som de mente gikk for langt.

Til danske Computerworld sier EU-parlamentsmedlem Bent Hindrup Andersen fra Junibevegelsen, at direktivet åpner for ransakelse av virksomheter og private hjem på rettighetshavernes oppfordring. Ifølge Hindrup Andersen skal direktivet også gjøre det mulig å stenge en bedrifts bankkonti, dersom bedriften mistenkes for å bryte patentrettigheter.

    Les også:

Hindrup Andersen er blant de som har kjempet mot direktivet, som han mener er altfor strengt og omfattende. Han mener at direktivet sidestiller unge som deler musikk over Internett med organisert kriminalitet.

- Direktivet for sikring av opphavsretten gir rettighetshaverne utrolig sterke virkemidler, uten at hensynet til rettshåndhevelsen og hensynet til den enkeltes rettssikkerhet i nødvendig omfang tas med, sier Hindrup Andersen til ComOn.dk. Han har vært med på å skrive under en rekke forslag, blant annet for å begrense direktivet til kun å omfatte overlagte krenkelser begått i kommersiell øyemed, men disse er blitt nedstemt med stort flertall.

Direktivet skal behandles på et ministerrådsmøte 11. mars. Deretter må det gjøres til nasjonal lovgivning i de enkelte medlemsland innen 24 måneder.

Les mer om: