Nytt fokus innen åpen kildekode

Open Source Initiative (OSI) skifter fokus, og leder Eric Raymond trekker seg.

Open Source Initiative (OSI) skifter fokus, og leder Eric Raymond trekker seg.

Open Source Initiative (OSI) ble etablert av Eric Steven Raymond i 1998 for å uttrykke en konsensus rundt definisjonen av begrepet åpen kildekode. OSI forvalter denne definisjonen, og godkjenner lisenser som åpen kildekodeprogramvare skal distribueres under. OSI godkjente seinest Suns åpen kildekodelisens CDDL (Common Development and Distribution License) som skal brukes av OpenSolaris.org.

Da OSI ble dannet, var åpen kildekode en dugnadsbevegelse. I dag er noen av verdens største kommersielle selskaper nøkkelaktører, og organisasjonen føler derfor et behov for å legge om driften. Det er ikke lenger nok å definere begrepet. OSI ser for seg tre nye arbeidsoppgaver:

  1. Etablere prinsipper og retningslinjer som skal følges av utviklere av åpen kildekodeprogramvare
  2. Opprette et register for utviklingsprosjekter som følger disse retningslinjene
  3. Orientere seg internasjonalt i oppfølgingen av åpen kildekode

Målet for OSI er å styrke åpen kildekode og utvide rollen den spiller i samfunnet.

De nye arbeidsoppgavene fordrer en reorganisering av den lille organisasjonen. Raymond trekker seg som daglig leder, og gjør seg til evangelist eller ambassadør under den formelle tittelen «President Emeritus». Russ Nelsen overtar ledervervet. Raymond er kjent som en av åpen kildekodebevegelsens hovedideologer, og har blant annet utgitt boka The Cathedral and the Bazaar.

Juridisk rådgiver Lawrence Rosen trekker seg, men vil fortsette på konsulentbasis. OSI hyrer inn to nye jurister: Mark Radcliffe og Laura Majerus.

Til toppen