Nytt forslag om antispam-standard

Cisco og Yahoo er blant aktørene som står bak en løsning mot søppelpost, som nå kan bli en offisiell standard.

Cisco og Yahoo er blant aktørene som står bak en løsning mot søppelpost, som nå kan bli en offisiell standard.

Yahoo og Cisco er blant selskapene som har foreslått overfor Internet Engineering Task Force (IETF) å gjøre antispamteknologien DomainKeys Identified Mail (DKIM) til en standard. Ifølge News.com, leverte selskapene spesifikasjonen for DKIM til IEFT i helgen som var.

IETF skal begynne diskusjonene rundt teknologien under et møte som arrangeres i Paris rundt månedsskiftet juli/august.

DKIM er basert på kryptografi med offentlige nøkler, hvor en digital signatur sendes som vedlegg med utgående e-postmeldinger, slik at mottakerne kan kontrollere at meldingen kommer fra den kilden som er oppgitt. Dette skal gjøre det enklere å skille ut søppelpost (og også e-postormer) som er sendt ut med forfalskede avsenderadresser.

DKIM er egentlig satt sammen av to teknologier, Yahoos DomainKeys og Ciscos Internet Identified Mail. Førstnevnte ble forslått som standard av Yahoo overfor IETF allerede i mars, men et nytt forslag er altså blitt sendt inn etter at teknologien ble slått sammen med Ciscos.

Standardisering av teknologi er viktig for å få leverandører og sluttbrukere til å ta i bruk løsningene.

    Les også:

Ifølge News.com krever spesifikasjonen at domene-eiere opprettet et par med offentlige og private nøkler. Den offentlige gjøre tilgjengelig gjennom domeneoppføringen i DNS, mens den private lagres i e-postservere med støtte for DKIM. All e-post som sendes fra serveren vil da utstyres med en digital signatur i headeren.

På mottakersiden vil e-postservere med DKIM-støtte kunne verifisere at at signaturen i e-posten ble generert av avsenderdomenet ved å benytte den offentlige nøkkelen.

Også Microsoft er i ferd med å få standardisert en lignende teknologi, Sender ID, som en periode var omstridt på grunn av patentkrav som ikke kunne aksepteres av åpen kildekodeprodukter som Sendmail. Dette, samt problemer med bakoverkompatibilitet, gjorde at IETF oppløste arbeidsgruppen som skulle sørge for enighet slik at Sender ID kunne få status som anbefalt standard. Microsoft skal senere ha andre både patentformuleringene og problemene knyttet til bakoverkompatibilitet, samt på nytt levert inn et standardiseringsforslag til IETF.

Ifølge Yahoo skal de to løsningene kunne fungere side om side.

Til toppen