Nytt forum skal fremme standarder for katalogtjenester

Directory Interoperability Forum er opprettet av Data Connection, IBM, Isocor, Lotus Development, Novell og Oracle - men Sun, Netscape og Microsoft er ikke med.

Directory Interoperability Forum er opprettet av Data Connection, IBM, Isocor, Lotus Development, Novell og Oracle - men Sun, Netscape og Microsoft er ikke med.

Forumet ble kunngjort onsdag i forrige uke. Hensikten er først og fremst å fremme og utvikle standarder for enklere samvirke mellom katalogtjenester. En annen virksomhet er å sertifisere programvare som får ulike leverandørers katalogtjenester til å spille sammen, og lage utviklingsverktøy for samspill mellom LDAP-kompatible katalogtjenester.

Netscape ble invitert til å være med på å opprette forumet, men avsto. En talsperson for Netscape uttalte at forumet ikke er riktig medisin for plagen, og at den egentlige hensikten er å presse uavhengige utviklere til å nytte medlemmenes teknologi.

Blant de som har uttalt støtte til initiativet er AT&T, Cisco, Citrix, Lucent, Network Associates, Red Hat og The Open Group.

I en pressemelding legger forumet spesielt vekt på LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) og på samarbeid med grupper som IETF, The Open Group og DMTF (Distributed Management Task Force).

Forumet har allerede testet og sertifisert sine egne produkter - blant dem Novell NDS, Tivoli og ulike IBM/Lotus-produkter - samt Netscape Directory.

Microsoft har ikke kommentert opprettelse av forumet. Men Isocor, en av stifterne, regnes som hovedkonkurrenten til Zoomit, metakatalogleverandøren som Microsoft nylig kjøpte. (Se artikkelen "Microsoft kjøper metakatalogleverandør".)

Opprettelsen av forumet har ikke hindret aktørene fra å finne hverandre i felles støtte til en viktig utvidelse av XML som kan gi katalogtjenester et felles språk seg imellom. (Se artikkelen "Kombinerer XML og katalogtjenester".)

Til toppen