Nytt forum vil sette etiske grenser

Internetforum, som ble dannet av de største internettoperatørene i Norge idag, vil utarbeide etiske regler for nettet. Forumet skal likevel ikke bli noen sensurinstans, sier Per Morten Hoff.

Internetforum, som ble dannet av de største internettoperatørene i Norge idag, vil utarbeide etiske regler for nettet. Forumet skal likevel ikke bli noen sensurinstans, sier Per Morten Hoff.

Som generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), får Per Morten Hoff også en sentral rolle i Internettforum, som er lagt under KDL. Forumet skal blant annet utarbeide retningslinjer for hvor det etiske ansvaret skal plasseres i informasjonskjeden på Internett.

- Noe av hensikten med forumet er å rydde opp i de uklare ansvarsområdene på nettet, sier han og nevner porno som et område der det kan være bruk for klarere regelverk enn hva som finnes idag. Samtidig understreker han at Internetforum ikke har noe ønske om å sensurere nettet.

- Det er en grenseoppgang mellom å sette etiske retningslinjer og det å drive sensur, som vi må diskutere veldig nøye, sier han.

Tunge operatører som EUnet, Internet Norge, Riksnett, Schibsted Nett, Statens Datasentral, Tele 3 Norge, Telenor Online og Telia Norge står bak opprettelsen av Internettforum. Uninett skal også være med i forumet som observatør.

Rene innholdsleverandør blir foreløpig holdt utenfor forumet. Gjør ikke dette at Telenor Online og Schibsted Nett, som opererer både som operatører og innholdsleverandører, får fordeler framfor rene innholdsleverandører?

- Vi hadde en ganske heftig diskusjon om dette i dag, og dette er også noe av det første vi kommer til å diskutere videre. Jeg ser derfor ikke bort i fra at innholdsleverandørene vil bli tatt med på sikt.

Det endelige mandatet og arbeidsområdet for forumet er ennå ikke fastlagt, men blant de forslagene det vil arbeides videre med er en egen klagemur for Internett. Muren skal fungere som en klageinstans for nettbrukerne, og vil ifølge Hoff kunne bli opprettet i løpet av kort tid.

Hoff sier at Internetforum i første omgang ikke legger opp til å ha samme funksjon overfor Internett som Pressens Faglige Utvalg (PFU) idag har overfor pressen.

- Så pretensiøse er vi ikke ennå, men at det er behov for slike ordninger på Internett, er vi enige om. Forumet er da også satt opp for å styrke selvjustisen på nettet, avslutter han.

Til toppen