Nytt gigantoppkjøp i europeisk telebransje

Sveits største telefonselskap, Swisscom, har bydd 3,7 milliarder euro for italienske FastWeb.

Budet regnes som et vennligsinnet bud, og styret i FastWeb skal vurdere om de skal anbefale budet til selskapets aksjonærer.

FastWeb ble stiftet så sent som i 1999. Av en omsetning på 1,26 milliarder euro, leverte de et overskudd på 425 millioner euro. Både omsetning- og resultatveksten lå godt over 30 prosent, sammenlignet med året før.

Den sveitsiske stat eier fortsatt 54,8 prosent av Swisscom. De støtter budet, men har samtidig lagt visse begrensninger på hva selskapet kan gjøre på oppkjøpssiden. Det innebærer blant annet begrensninger om utvanning og begrensning i hvor store låneforpliktelser selskapet kan påta seg. FastCom-kjøpet er imidlertid innenfor rammene som den sveitsiske stat har satt.

Til toppen