Nytt håp for norske IT-studenter

IT-bedrifter rekrutterer ofte utenlandske jobbsøkere. Nå blir det lettere å sammenligne vår egen kompetanse.

IT-bedrifter rekrutterer ofte utenlandske jobbsøkere. Nå blir det lettere å sammenligne vår egen kompetanse.

Norske Opera Software er blant de IT-selskaper som ikke bare har vakt internasjonal interesse, men som også har et internasjonalt miljø.

Av 142 menneskene som i dag er ansatt hos Opera, kommer 45 prosent av dem fra andre land enn Norge. 90 prosent av de ansatte har en bachelor eller høyere eksamensgrad.

Markedsdirektør Rolf Assev fortalte til digi.no tidligere i år at internasjonal erfaring er en ubetinget suksessfaktor. Opera har derfor i stor grad rekruttert sine nye medarbeidere fra den internasjonale studentorganisasjonen Aiesec.

    Les også:

Men nå er det håp også for norske studenter for å synliggjøre sin kompetanse. Samskipnaden for norske studenter i utlandet (ANSA) og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har utarbeidet et verktøy som gjør det lettere å sammenligne utenlandsk utdanning med norsk.

Det har lenge vært etterlyst et verktøy som setter norske arbeidsgivere i bedre stand til å vurdere kandidaters utdanningsbakgrunn. Fra og med juni 2004 er dette verktøyet, kalt Landdatabasen, tilgjengelig via Internett.

– For personalavdelinger og rekrutteringsansvarlige kan det være en utfordring å vurdere kandidater opp mot andre med norsk bakgrunn fordi utdanningsstrukturer og karaktersystemer varierer fra land til land. Nå blir dette arbeidet enklere, sier avdelingsleder i ANSAs studieinformasjon, Eva Therese Jenssen.

Landdatabasen er først og fremst myntet på arbeidsgivere som skal vurdere jobbsøkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn. Samtidig gir databasen også mulighet for fremtidige utenlandsstudenter til å lettere finne frem til hva bestemte utdanninger tilsvarer i Norge.

Databasen inneholder informasjon om i overkant av 30 lands utdanningssystemer og karaktersystemer. Informasjonen er på norsk og er gratis for brukerne.

– Verktøyet gjør at man lettere kan forstå hva en utenlandsk utdannelse tilsvarer her til lands. Dette forenkler bedriftenes nyansettelser. Og så vidt vi vet, er databasen den eneste norske i sitt slag, sier Rolf Lofstad, rådgiver i NOKUTs seksjon for utenlandsk utdanning.

Databasen er lagt ut på Internett og blir kontinuerlig oppdatert og videreutviklet.

Til toppen