Nytt håp for satellittselskap

Etter å ha satt seg selv i konkurskarantene, kan det nå se ut som det lysner for ICO Global Communication. Selskapet planlegger å lansere et globalt satellittbasert mobilnett, men arbeidet stanset helt opp i august da det ble klart at ICO ikke fikk inn de nødvendige pengene fra eierne.

Etter å ha satt seg selv i konkurskarantene, kan det nå se ut som det lysner for ICO Global Communication. Selskapet planlegger å lansere et globalt satellittbasert mobilnett, men arbeidet stanset helt opp i august da det ble klart at ICO ikke fikk inn de nødvendige pengene fra eierne.

Den gode nyheten nå er at flere av ICOs eiere helt uforpliktende så langt har sagt seg villige til å gå inn med 225 millioner dollar, noe som vil holde selskapets kreditorer unna en stund til.

Andre tiltak har redusert kostnadene i selskapet med 30 prosent slik at ICO "bare" trenger 1,2 milliarder dollar for å fullfinansiere prosjektet.

Nå setter ICO-sjef Richard Greco alt inn på at aksjonærene vil konvertere sine løfter til hard valuta, slik at selskapet kan nøye seg med å skaffe til veie vel én milliard dollar.

ICOs informasjonssjef, Michael Johnson, sier til TechWeb at flere av eierne som nå vil bidra har sagt seg villige til å skyte inn ytterligere midler senere.

ICO mislyktes med å få eierne med på en kapitalutvidelse i sommer på 500 millioner dollar. Dette førte til at selskapet måtte be om konkursbeskyttelse. Blant andre tiltak som ble iverksatt var at selskapets planlagte gigantsponsing av den nylig avsluttede telemessen Telecom'99 i Geneve, ikke ble noe av og overtatt av andre selskap.

Blant andre sparetiltak som vurderes er at selskapet kutter ut to planlagte reservesatellitter, og nøyer seg med 10 operative.

De finansielle problemene til selskapet har ført til utsettelse av de første oppskytingene av satellitter, fra opprinnelig tredje kvartal i år til tidlig neste år. Dette vil utsette hele lanseringen med omtrent like mye, og planlagt oppstart nå er april 2001, ifølge ICO.

ICO planlegger å tilby mobiltelefoni via satellittene tilsvarende dagens GSM 9,6 kbit/s og 38,4 kbit/s ved å tilby flere parallelle kanaler.

Norske Nera har signert en avtale med ICO om å levere håndholdte terminaler til systemet.

Til toppen