Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Nytt Hitachi-lager med opptil 100 disker i rack

Hitachi lanserer disksystemet Freedom Storage 9200 Thunder. Opptil 100 disker kan samles i en rack. Under RAID 5 er den samlede kapasiteten 6,67 terabytes.

Lagringssystemet Freedom Storage 9200 Thunder fra Hitachi Data Systems Corporation
Lagringssystemet Freedom Storage 9200 Thunder.

Systemet kan også leveres som tårnmodell med ti eller 20 disker. Maksimalkapasiteten på 6,67 terabytes i RAID 5 med 100 disker i rack, forutsetter 72 GB disker. I RAID 5 kan systemet konfigureres med én paritetsdisk per 15 datadisker, slik at kapasitetstapet begrenses til seks prosent mot normalt opptil 25 prosent.

Intern kommunikasjon er fiberbasert, og den interne båndbredden er 800 MB/s. Den doble kontrollerenheten har RISC-prosessorer i 300 MHz, med cache på opptil to ganger 2 GB. Systemet leveres med fire fibertilkoplinger eller to SCSI-tilkoplinger.

Maskinvarekomponenter som disker, vifter og strømforsyning, samt mikrokode og cache kan oppgraderes og vedlikeholdes uten å ta ned systemet.

I likhet med forgjengeren 5800 er 9200 rettet mot Windows- og Unix-miljøer der det er et behov for eller et ønske om å konsolidere lagringen i én felles pott. Konkurrerende produkter leveres av både Compaq Computer Storage Products Division og Clarion Inc. I forhold til 5800 kjennetegnes 9200 av høyere ytelse. Hitachi Data Systems (HDS) mener økningen er mellom to og seks ganger større pålitelighet og bedre skalerbarhet. Noen pris er ikke oppgitt. 9200 kan leveres straks, til operativsystemene Windows NT/2000, Solaris, AIX og HP-UX. Anbefalte anvendelser er web-tjenere, e-handelsapplikasjoner, datavarehus og til og med store e-post-håndterere.

- Behovene varierer, og med det grensen for hva som er regningssvarende, sier daglig leder Eigil Gundersen i Hitachi Data Systems a.s.. - Vi har for eksempel solgt storebror 9900 som ble lansert i fjor sommer, i konfigurasjoner ned til 200 GB. Generelt tror vi 9200 er en lønnsom investering når lagringsbehovet er 500 GB og kan antas å vokse forholdsvis raskt.

Gundersen legger til at HDSs marked på to år har endret seg fra å være primært stormaskiner, til å være primært Windows- og Unix-systemer, noe selskapet grupperer under fellesbetegnelsen "åpne systemer". Veksten i denne nisjen er anslått til mellom 200 og 400 prosent årlig i overskuelig framtid.

HDS mener å ha erfaring for at mye lagring går til spille når du lar hver server basere seg på egne fysiske disker i stedet for å gis tilgang til en "LUN" (logisk [disk] enhet) på et system som 9200. Reservekapasitet på én server kan ikke utnyttes når en annen server er i ferd med å krasje grunnet mangel på lagringsplass. Med konsolidert lagring er det snakk om noen få klikk for å øke omfanget til en LUN. LUN-ene døpes etter en metode som sikrer at en server ikke får tilgang til andre LUN-er enn dem driftsansvarlige bestemmer. Hvis en applikasjon skulle kreve det, er det mulig å dedikere opptil 1,8 MB cache slik at en hel database kan få tilhold der.

Et annet viktig salgsargument er driftssikkerhet. Dupliseringen av alle komponenter, og evnen til å oppgradere dem og bytte dem ut uten å ta ned systemet, betyr at du kan garantere brukerne 99,99 prosent oppetid. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av korrupte data kan gjennomføres uten å belaste lokalnettet. I tilfelle strømbrudd vil batterier holde cache levende i minst 48 timer. I løpet av de nærmeste månedene vil 9200 få egenskaper som ShadowCopy (kanskje bedre kjent som "shadow image") og RemoteCopy som gir enda bedre muligheter til rask gjenoppretting av korrupte data og katastrofeberedskap.

Avtaler med Tivoli og andre driftssystemer trekkes fram som argumenter for at Hitachis lagringsutstyr vil holde seg levedyktige over tid. Den maksimale kapasiteten vil kunne dobles i løpet av noen måneder når nye disker på 144 GB blir tilgjengelige. HDS viser til at tidligere økning av diskkapasitet ikke har gitt problemer på ytelsessiden, og forventer at ytelsen med 144 GB disker blir tilsvarende den med 72 GB disker, blant annet på grunn av bedre teknologi i selve diskene.

- Vi har hatt stor suksess med 9900-produktene som vi har solgt 13 stykker av i Norge siden introduksjonen i fjor sommer, sier Gundersen. - Vi regner med at salget av 9200 skal komme i gang for alvor i løpet av mars, og vi tar sikte på å selge mellom 30 og 50 enheter innen et års tid. Vi har blant annet fått med Itegra som ny distributør.