BEDRIFTSTEKNOLOGI

Nytt hjelpemiddel viser når IT-utstyr må skrotes

Gartners «hype cycle» sier når du skal kjøpe nytt. Nye «market clock» viser når noe bør fases ut.

4. nov. 2009 - 20:27

Tilfellet med det norske politiet, som tapte et sted mellom 30 og 50 millioner kroner da en dataorm invaderte foreldet Windows NT-maskineri, er at av mange eksempler på hvilken risiko man løper ved ikke å skrote utdatert IT-utstyr. Et annet er en utregning som HP presenterte i våres, som viser at det lønner seg å kjøpe nytt framfor å tviholde på eldre servere.

– På det individuelle planet er det forholdsvis enkelt å gjøre seg opp en mening om når man bør bytte ut en ressurs, for eksempel en bil. Men når det gjelder IT-utstyr, har man ikke den samme innsikten, enda svært mange bedrifter besitter og bruker IT-utstyr som er utgått på dato og som de taper penger på, sier Brian Gammage, analytiker og fellow i Gartner, på en pressebriefing.

På analyseselskapets store IT-Symposium i Cannes fronter Gammage verdenspremieren til Gartners nye verktøy, «Market Clock». Verktøyet beskrives som et «rammeverk for avgjørelser». Det skal hjelpe med å avdekke utløpsdatoen til IT-utstyr, tidsnok til at man kan avvikle på en planmessig og lønnsom måte.

– Det er første gang vi viser dette offentlig. Det er bare ett område der vi er kommet langt nok i å anvende det selv, navnlig utstyr for databehandling på klientsiden, både systemvare og maskinvare.

Gammage sammenlikner «market clock» med Gartners berømte verktøy «hype cycle», som brukes av bedrifter til å vurdere hvor raskt de er tjent med å investere i nytt IT-utstyr. «Hype cycle» framstilles som en kurve der synlighet plottes mot teknologisk modenhet:

I litteraturen erstattes «synlighet» ofte av «forventninger» eller «forventningsnivå», og «teknologisk modenhet» av «tid». De viktige områdene har poetiske betegnelser. På norsk kan toppen til venstre gjengis som «toppen av overdrevne forventninger». Minimumsnivået rett etter kan gå som «skuffelsens dal». Mot høyre går den over i «opplysningsskråningen» for så å ende i «produktivitetsplatået». Gartner plasserer ulike teknologier langs kurven, se for eksempel sommerens analyse av kommende teknologier.

– «Market clock» begynner når et produkt er tilgjengelig på markedet, overlapper med «hype cycle» fram til denne slutter på «produktivitetsplatået» og fortsetter videre gjennom perioden der produktet har utviklet seg til en standardvare med mange alternative tilbydere.

«Hype cycle» slutter på det punktet der et produkt har nådd 20 til 50 prosent av sitt marked. Gammage bruker begrepet «commoditization» for å beskrive prosessen fra et produkt er nytt og uprøvd, til det masseproduseres og nær sagt «alle» har det, og alle alternativer er mer eller mindre like.

– Mot slutten av et produkts levetid synker tallet på leverandører fordi marginene er presset ned til nesten null, og produksjonen lønner seg knapt. Da løper man en risiko ved å sitte igjen med produktet: Det vedlikeholdes ikke lenger, og den nødvendige kompetansen for å holde det i produksjon er borte. Da synker også graden av «commoditization».

(Hvordan skal man oversette «commoditization»? En «commodity» er en vare. Jeg prøver med «varestandardisering».)

– For å symbolisere levetid, valgt vi klokke som metafor for dette rammeverket, som jo går fra fødsel, når varen lanseres, og til den dør. Ved å plotte graden av varestandardisering over tid, fant vi at vi kunne dele et IT-produkts levetid i fire faser.

Grafen som Gammage viser, ser slik ut:

Merk at graden av varestandardisering vises av den røde linjen, og at denne er «opp-ned»: Varestandardiseringen er størst der kurven er lavest.

De fire fasene kan beskrives slik:

  • Eksklusiv skreddersøm: IT-produktet er dyrt og krever kompetent tilrettelegging. Man skal bare kjøpe det dersom man er sikker på at den vil gi bedriften en betydelig fordel.
  • Utvidet skreddersøm: IT-produktet har alternative varianter i markedet, standardiseringsgraden øker og prisen faller. I tillegg til egennytte må man vurdere hvilket alternativ er best.
  • Standardvare: IT-produktet tilbys i tilnærmet identiske utgaver av mange leverandører som konkurrerer på pris. Kjøper bør legge hovedvekt på pris.
  • Disfavør: Produsentene blir færre, kostnadene stiger. Det er påkrevet å bytte til noe annet.

– Disse fasene vises på «markedsklokken» ved å dele urskiven i fire sektorer, som merkes etter det viktigste hensynet for hver fase, nemlig fordel, valg, kostnad og utskifting. Siden forskjellige produkter beveger seg rundt klokka i ulik fart, har vi lagt til symboler som differensierer det. Avstanden til sentrum er et mål på graden av varestandardisering.

Slik ser Gartners første markedsklokke ut, for klientutstyr:

Den viser at stasjonære pc-er er rett ved fasen der det er påkrevet å fase dem helt ut, nærmere bestemt to til fem år. Windows 2000 er i praksis død, og det er absolutt på tide å skrote de siste katodestråleskjermene. Windows 7 bør bare innføres dersom man kan dokumentere en klar fordel ved å gjøre det. På den andre siden er det under to år før dette nye klientsystemet går over i neste fase. Tablet pc-er er i fasen «valg», og vil bli der i minst ti år til. Linux for bedrifts-pc-er er i fasen «fordel», og blir der i to til fem år.

Overlappingen mellom hypekurve og markedsklokke viser Gammage slik:

Overfører man den typiske kurven for varestandardisering fra det vanlige koordinatsystemet til markedsklokken, ser det slik ut:

– Det gjenstår mye arbeid før vi kan legge fram markedsklokker for andre typer utstyr, avslutter Gammage. – Men det vil garantert bli en viktig del av vår virksomhet framover.

Behovet er der: Ingen av Gartners kunder har hittil kunnet dokumentere at de har bevisste prosesser på plass for å vurdere når IT-utstyr bør skiftes ut.

– En vanskelig utfordring i mange miljøer kan være Cobol-applikasjoner. Hittil har man kunnet bruke dem videre ved å kapsle dem inn slik at de fungerer i moderne arkitekturer. Men det kan ikke vare evig. På ett eller annet tidspunkt må man si stopp. Det store spørsmålet er: Når?

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.