Nytt HTML-element kan gi bedre websøk

Men får trolig ikke plass i HTML5.

Nytt HTML-element kan gi bedre websøk
Det foreslåtte HTML-elementet main skal være godt egnet til å fortelle søkemotorer hvilket innhold på websidene som det kan være interessant å indeksere. Bilde: PantherMedia

Et forslag om et nytt HTML-element med først og fremst semantisk betydning, main, begynner å få såpass mye støtte at det trolig vil bli en del av HTML-spesifikasjonen. Akkurat hvilken versjon av HTML-spesifikasjonen, er uklart. Men ifølge WebMonkey er HTML5 i ferd med å nå en stabil fase, noe som gjør det langt mer sannsynlig at main-elementet blir en del av HTML5.1, som etter planen skal fullføres i 2016.

Tanken bak main-elementet er at det skal brukes til å markere den seksjonen av innholdet i et HTML-dokument som er unikt for dokumentet. Seksjonen skal ikke inneholde innhold som repeteres på tvers av lignende dokumenter, slik som navigasjonslenker, informasjon om opphavsrett, nettstedlogoer og søkeskjemaer. Det kan bare brukes ett main-element per dokument.

Main-elementet vil normalt ikke ha noen effekt på presentasjonen av dokumentet, men den vil kunne ha stor betydning for blant annet søkemotorer som da enklere vil kunne gjenkjenne hvilket innhold på siden som det er interessant å indeksere.

Noe av diskusjonen rundt main-elementet har dreid seg om at det har samme funksjon som main-rollen i W3C-spesifikasjonen WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications), som beskriver hvordan websider kan gjøres mer tilgjengelige for funksjonshemmede brukere.

Men nesten ingen nettsteder benytter WAI-ARIA-koder i dag. Main-elementet antas å være enkelt å forstå og bruke, noe som trolig øker sannsynligheten for at det faktisk vil bli brukt.

I motsetning til de fleste andre deler av HTML-spesifikasjonene, vil ikke main-elementet først og fremst være rettet mot vanlige nettlesere, som inntil videre vil ignorere det helt, dersom noen bruker det i websider. Søkemotorer kan derimot nyttiggjøre så snart web-fellesskapet er nokså enige om hvordan elementet skal brukes.

    Les også: