Nytt Internett-selskap vil på børs i sommer

Visma-sjef Øystein Moan har samlet fire selskaper i et nytt programvareselskap for Internetthandel. Selskapet skal på børs allerede i sommer.

Visma arbeider med å skille ut og skape et nytt selskap som skal selge programvare for Internett-handel. Nyansatt leder for selskapet er Arne Grææ, tidligere administrerende direktør i Tandberg Television.

Exense vil tilby et bredt spekter av internettbasert programvare og tilhørende konsulenttjenester. Selskapets tjenester vil være rettet mot bedrifter som ønsker konkurransedyktige e-handels-løsninger, skriver selskapet i en børsmelding. På selskapets Internett-side kan du lese mer om etableringen.

Exense er under etablering gjennom en fusjon av de fire selskapene Morell, Intraview og Info- expert samt datterselskapet Visma Logistics. Selskapet vil gjennom fusjonen skaffe seg programvare innenfor e-handel, logistikk, prosjektstyring og bank/finans.

I børsmeldingen forteller Visma at Excense planlegger introduksjon på Oslo Børs allerede sommeren 2000. Det finansielle grunnlaget for det nye selskapet, blant annet utvekslingsforholdet selskapene i mellom, er ikke offentliggjort.

Til toppen