Nytt IT-selskap på børs

Over helgen ringes børsbjellene for et nytt norsk IT-selskap innen mobile løsninger.

Nytt IT-selskap på børs

Over helgen ringes børsbjellene for et nytt norsk IT-selskap innen mobile løsninger.

Børsnoterte PSI Group skiller mandag ut sin virksomhet innen mobile produkter og tjenester til et eget selskap.

Det nye selskapet vil bli hetende Captura og skal fokusere på mobile løsninger innen innsamling, flytting og administrasjon av data. Selskapet leverer maskinvare, programvare og konsulenttjenester relatert til mobil informasjonsflyt i produksjons-, logistikk- og transportbransjen.

Der de fleste aktører leverer smarte telefoner og PDA-er med ekstra programvare for privatpersoner og for kontormedarbeidere, satser Captura mer mot det profesjonelle markedet med mer robuste håndholdte enheter.

I fjor inngikk PSI Group en større avtale med Posten Norge om å levere mobile terminaler til 8 000 ansatte. Avtalen har en verdi på 100 millioner kroner og gir et godt fundament for det nye selskapet.

Til toppen