Nytt kontrollsystem for Linux-kjernen

Linus Torvalds har utviklet et nytt administrasjonssystem for Linux-kjernen, etter å ha forkastet BitKeeper.

Linus Torvalds har utviklet et nytt administrasjonssystem for Linux-kjernen, etter å ha forkastet BitKeeper.

Administrasjonsløsningen for kildekoden til Linux-kjernen skifter stadig for tiden. Etter en disputt med BitMover, selskapet bak BitKeeper-systemer som Linux-prosjektet har brukt siden 2002, forkastet Linus Torvalds nylig dette systemet til fordel for oppdateringer per e-post blant alle de utviklerne som bidrar til utviklingen av Linux-kjernen - en løsning som nok var dømt til å være midlertidig.

Torvalds beskriver situasjonen i denne meldingen til e-postlisten Linux-Kernel.

Krangelen mellom Torvalds og BitMover skal ifølge News.com ha hatt sammenheng med at BitKeeper er et proprietært system. Grunnleggeren av BitMover, Larry McVoy, skal ha klaget over at Andrew Tridgell, en kollega av Torvalds ved Open Source Development Labs, skal ha arbeidet med et BitKeeper-kompatibelt prosjekt med navn SourcePuller.

Nå har Torvalds lansert et prosjekt som kalles Git. Dette skal på ingen måte være kompatibelt med BitKeeper. Dette gjør det vanskeligere for utviklerne som skal konvertere til systemet, men stridighetene med McVoy skal nå være over.

- Jeg behøvde noe som fungerer raskt for meg. Jeg var temmelig sikker på at jeg kunne lage en implementasjon som stinker på mange måter, men som er tilstrekkelig for mine behov, og jeg kunne gjøre dette raskere enn å tilpasse eksisterende verktøy kildekodeverktøy til noe så stort og distribuert som en kjerne, skriver Torvalds i en e-postmelding til News.com.

Torvalds innrømmer at Git er basert på erfaringene fra BitKeeper. Han skriver at selv om Git ikke er kompatibel med BitKeeper, er den designet for å være kompatibel med måten han til slutt benyttet BitKeeper på. Samtidig mener at at SourcePuller på ingen måte kunne tilby funksjonalitet som prosjektet var avhengige av i BitKeeper.

- Den viser deg bare sluttresultatene, skriver Torvalds.

Git er underlagt General Public License (GPL). Torvalds innrømmer at den langt fra er ferdigutviklet og at den er lite brukervennlig.

McVoy, som har sett på systemet, sier til News.com at Git er skrevet for å fokusere på de fem prosentene av funksjonaliteten i BitKeeper som Torvalds trenger.

- Hans oppgave går ut på å akseptere ”patcher” med en svært høy takt, sier McVoy, som mener at mer tradisjonelle utviklere vil ha andre forventninger til et administrasjonssystem for kildekode.

McVoy nevner blant annet at Git ikke kan døpe om filnavn, men må slettes og opprettes på nytt hvis navnet skal endres. I tillegg skal den være lite effektiv når det gjelder plassbehov.

- En endring av ett tegn i en fil på 1 MB vil resultere i en fil på 2 MB, i stedet for at filstørrelsen vokser med 1 byte, slik det gjør i BitKeeper, hevder McVoy.

Git er tilgjengelig her.

Til toppen