Nytt kraftsenter på åpen kildekode

Sterke lokale it-miljøer i Bergen går sammen.

Nytt kraftsenter på åpen kildekode

Sterke lokale it-miljøer i Bergen går sammen.

Bergen kommune, it-ekspertene Avenir, Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet i Bergen (UiB) og lokale it-miljøer går sammen for å gjøre Bergen til et kraftsenter for utnyttelse av åpen kildekode i utviklingen av fremtidens it-løsninger.

Initiativet understøtter både Regjeringens satsing på økt bruk av fri programvare og ønsket om styrket samhandling mellom offentlig og privat sektor.

Gartner spår at innen 2012 vil 80 prosent av alle it-løsninger inneholde elementer av åpen kildekode. De fastslår at virksomheter som velger å ignorere denne utviklingen, automatisk vil stille seg to skritt bak konkurrerende virksomheter.

Bergen Kommune, Avenir, HiB, UiB, og store lokale it-miljøer som DnB Nor, NextGenTel og EDB Business Partner ønsker å ligge i forkant i utnyttelsen av åpen kildekode.

Målet er å utvikle kostnadseffektive og driftssikre løsninger for brukerne. Ulike alternativer skal utredes og testes i Avenirs nye laboratorium på Bryggen i Bergen. Dette er en nyvinning hvor kunder, brukere og leverandører sammen kan spesialtilpasse og teste ut nye løsninger basert på sine eksisterende it-systemer. Laboratoriet vil være selvbetjent, tilgjengelig via internett og kostnadsfritt i bruk. Det vil også etableres en portal hvor resultatene av testene publiseres offentlig, i tillegg til en egen gruppe som vil utveksle erfaringer.

Avenirs oppgave blir å gi råd til offentlig sektor og bedrifter i valg av løsning, teste ut disse i samarbeid og senere implementere dem i brukernes eksisterende it-systemer."

Bergen kommune har anskaffet noen systemløsninger som er basert på fri programvare.

- For Bergen kommune er det åpenbart å til enhver tid velge de løsningene som i best mulig grad løser det behovet som skal dekkes, til lavest mulig kostnad - både i forhold til anskaffelse og implementering så vel som drift og vedlikehold. Våre vurderinger vil alltid være forretningsmessig begrunnet, og ikke prinsipielle, når det gjelder spørsmålet om bruk av fri programvare, sier Lars Tveit, direktør for konkurranse og utvikling i Bergen kommune.

Odd-Atle Olsen fra DnB Nor IT forteller at banken vil se på åpen kildekode som en av flere muligheter.

- Åpne standarder har vært helt essensielle i utviklingen av internett. Det er viktig å videreutvikle denne positive trenden der fri programvare og åpen kildekode initiativet muliggjør forenklet kommunikasjon over åpne standarder. NextGenTel er svært positive til et slikt prosjekt og ser store muligheter for enda lettere å kunne fortsette vårt arbeid med denne typen teknologi, sier Morten Ågenes, markedsdirektør i NextGenTel

EDB Business Partner mener bruk av åpne standarder og standard programvare lenge har vært viktige elementer, og i senere tid også inkluderer mulighetene ved bruk av åpen kildekode.

Både HiB og UiB ønsker å sørge for fremtidig tilfang av oppdaterte ressurser til Bergensbedrifter og det offentlige.

Til toppen