Nytt Microsoft-løfte om bot og bedring

Før et kontrollmøte om monopolforliket, lover Microsoft igjen å gjøre det enklere for konkurrentene.

Før et kontrollmøte om monopolforliket, lover Microsoft igjen å gjøre det enklere for konkurrentene.

Fredag leder dommer Colleen Kollar-Kotelly i den amerikanske monopolsaken mot Microsoft et møte der saksøkerne – USAs justisdepartement og 18 delstater – og selskapet skal gå gjennom hvordan forliket etterleves.

I forrige uke lovet Microsoft å endre en kontroversiell egenskap i Windows XP, slik at systemet ikke automatisk åpner Internet Explorer ved klikk på et ikon for musikkhandel over nett, uavhengig av om brukeren har innstilt en annen nettleser som standard. Utspillet ble tolket som et forsøk på å dempe spenningen i forkant av kontrollmøtet, selv om Microsoft presiserte at de ikke så på ikonets opprinnelige funksjonsmåte som noe brudd på reglene i monopolforliket.

De siste dagene er det kommet klager på at lisensene som skulle gi systemleverandørene bedre muligheter til å konkurrere med Windows på serversiden, ved å gi dem innsyn i hvordan Windows-klienten kommuniserer med omverden, ikke fungerer etter hensikten. Bare 11 selskaper har inngått lisensavtaler. Avtalene skal være både lange (50 sider), uoversiktlige og overordentlig kompliserte. Den offisielle betegnelsen på dette lisensprogrammet er Microsoft Communications Protocol Program eller MCPP.

I et intervju med Wall Street Journal, sier Microsofts assisterende juridiske direktør Mary Snapp, at selskapet vil legge fram nye lisensavtaler i forkant av kontrollmøtet. Hun beskriver de nye lisensene som enklere, lettere å forstå, og potensielt sett mindre kostbare for konkurrenten.

De nye lisensene vil omfatte mellom 20 og 30 spesifikke protokoller.

Snapp forklarer at lisensene vil stadig forbedres etter hvert som Microsoft erfarer hvordan de virker i praksis.

Kommentarene til at det er inngått så få lisenser, på et område som ble sett på som en vesentlig innrømmelse fra Microsoft for å bedre konkurransen i bransjen, trekker fram tre forhold. Det ene er at Microsofts argeste konkurrent, åpen kildekodebevegelsen, ikke kan benytte seg av proprietære protokoller i sine produkter. Det andre er at mange av konkurrentene allerede har gjenoppfunnet hvordan Microsoft har ordnet Windows, og at de følgelig ikke har behov for å kjøpe lisenser. Det tredje er at hovedhensikten ved forlikets lisensbestemmelse er å hindre Microsoft fra å oppnå konkurransefordeler ved å holde en protokoll hemmelig.

Til toppen