Nytt Microsoft-utspill mot Linux

Et rundskriv til kundene fra Microsoft-sjef Steve Ballmer advarer om risikoene ved å gå over til Linux.

Et rundskriv til kundene fra Microsoft-sjef Steve Ballmer advarer om risikoene ved å gå over til Linux.

Microsoft-sjef Steve Ballmer sender med jevne mellomrom rundskriv per e-post til utvalgte kunder. Ifølge Wall Street Journal består det nyeste rundskrivet – på 2600 ord, tilsvarende fem A4-sider – av en advarsel om risikoene man løper ved å bytte ut Windows med Linux.

Ballmer tar for seg kostnader, sikkerhet og juridiske forhold når han argumenterer mot Linux.

Kostnader er et kjent argument fra Microsoft, som peker på reduserte omkostninger til drift, opplæring og bruk mer enn oppveier for det lisensene koster.

Når det gjelder sikkerhet, mener Ballmer at Microsofts «strukturerte» tilnærming til programvareutvikling gir bedre resultater enn åpen kildekodemodellen.

I forhold til juridiske faktorer, peker Ballmer på at Microsoft sikrer full erstatning til kunder i tilfelle rettssaker om patenter og opphavsrett, i motsetning til leverandører av åpen kildekode.

Det siste er bare delvis korrekt. I forbindelse med søksmålene fra SCO mot Linux-fellesskapet, har aktører som IBM og Novell påtatt seg ansvar for krav rettet mot kundene.

I august fortalte Open Source Risk Management at Linux krenker 283 registrerte patenter, men konkluderte med at det var liten fare for at disse ville bekreftes i eventuelle rettssaker. Noen av disse patentene er registrert av Microsoft. Ballmers utspill kan følgelig oppfattes som en indirekte trussel.

    Les også:

Til toppen