Nytt mobilnett i Norge

NetCom GSM tester ut en utvidelse av bølgefrekvensen til sitt mobilnett. DCS 1800 har en kortere rekkevidde enn dagens 900 Mhz-frekvens, men stabiliteten og kapasiteten er i følge forhåndsrapportene langt bedre.

NetCom GSM tester ut en utvidelse av bølgefrekvensen til sitt mobilnett. DCS 1800 har en kortere rekkevidde enn dagens 900 Mhz-frekvens, men stabiliteten og kapasiteten er i følge forhåndsrapportene langt bedre.

DCS 1800 (Digital Cellular System) er produsert av Motorola, som også er NetComs viktigste leverandør til dagens GSM-nett. Testingen av systemet er et samarbeidsprosjekt mellom de to selskapene.

Teknisk sett går de to systemene på samme frekvens, men DCS 1800 har en annen bærebølge. Det betyr at DCS 1800 har en kortere rekkevidde enn NetComs eksisterende system, men skal ha en langt bedre stabilitet og kapasitet. Planen er derfor at DCS 1800 skal supplere dagens linjer, og hovedsatsningsområdet til det nye systemet vil være områder med tett bebyggelse. Så hvis forsøkene er vellykkede, kan NetComs kunder ta DCS 1800 i bruk om et år eller to.

- Det blir ingen markedsføring av dette før systemet er klart til bruk, tidligst om ett år. NetComs brukere må skifte ut innholdet i telefonene sine for å bruke DCS 1800. Og det tar tid før både dette og utprøvingen er ferdig, sier informasjonsdirektør i NetCom GSM, Per Bjørkum.

Til toppen